Scrum Product Owner

Scrum Product Owner -kurssi on kahden päivän kurssi, joka esittelee ketterän kehityksen käsitteet Scrum-kehyksen avulla. Kurssin avulla voi valmistautua esimerkiksi Professional Scrum Product Owner™ -sertifiointitestiin.

Ketterät menetelmät lisäävät ohjelmistokehityksen tuottavuutta ja laatua sekä pienentävät riskejä. Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen menetelmä monimutkaisten tuotteiden kehittämiselle ja ylläpidolle. Scrum-tiimien tarkoitus on saada aikaan jokaisen Sprintin lopussa laadukas toiminnallisuus, joka voidaan todentaa. Scrum mahdollistaa menetelmänä reagoinnin nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.

Scrum haastaa kehittäjät keskittymään jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Sprintit menetelmänä tarjoavat mahdollisuuden toimia alati muuttuvassa ympäristössä, missä tarpeet muuttuvat äkillisesti.

Nämä ominaisuudet ovat johtaneet siihen, että Scrum on yksi suosituimmista ketterän ohjelmistokehityksen menetelmistä.

Tavoitteet
Scrum-tuoteomistajat ovat vastuussa järjestelmien kehittämisestä, tuotejulkaisuista tai mistä tahansa muusta monimutkaisesta projektista. Kurssin jälkeen osallistujat tuntevat Scrumin ajattelun ja viitekehyksen siten, että he voivat aloittaa työnsä Scrum-tuoteomistajina (Scrum Product Owner).

Kohdeyleisö
Tuoteomistajat, liiketoimintaomistajat, analyytikot, asiakkaat, päälliköt.

Kurssi pidetään englanniksi. Kurssimateriaali on englanniksi.

1. päivä
8.45 Ilmoittautumine ja kahvi
9.00 Tuoteomistajan odotukset
Scrumin perusteet
Roolit ja vastuut
Tuotevisio
Työjono
Arviointi
Priorisointi
16.00 Päivä loppuu

2. päivä
9.00 Julkaisun hallinta
Sprint
Sprint laajoissa projekteissa
EXTRA: Scrum ja organisaatiot
Yhteenveto
16.00 Kurssi päättyy

Kouluttajat: Mikko Olin, Yevgeniya Nättilä, Towo Toivola, Rasmus Ståhle

Kurssi ei sisällä automaattista rekisteröintiä sertifiointitestiin. Osallistujat voivat ilmoittautua Professional Scrum Product OwnerTM -testiin scrum.org -sivustolla kurssin jälkeen.

Ottakaa academy [at] siili.com (yhteyttä) saadaksenne lisätietoja tulevista kursseista.