Data-Driven Design Käytännössä

Käytännönläheinen yhden päivän kurssi innostaa käymällä läpi todellisia tarinoita datalähtöisen designin onnistumisista ja epäonnistumisista. Opit käyttämään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä tuotekehityksen ja organisaation oppimisen moottorina.

Keskeinen sisältö:
- Designin testaaminen tosielämässä
- Välineet ja menetelmät näyttöön perustuville design-päätöksille
- Datakeskeisen suunnittelukulttuurin vaaliminen

Koulutuksen jälkeen osallistujat:
- Tietävät miten hyödyntää dataa, kyselyitä ja testausta ymmärtääkseen paremmin kohdeyleisöään ja nykyisiä asiakkaitaan.
- Osaavat johtaa liiketoiminnan tavoitteista digitaalisen palvelun KPI:t ja niiden tavoitetason.
- Ymmärtävät miten testausmahdollisuuksia priorisoidaan, miten luodaan hyviä hypoteeseja, ja miten testit rakennetaan ja viedään läpi.
- Tietävät miten testituloksia analysoidaan ja miten niistä tehdään johtopäätöksiä, jotka johtavat tekemiseen ja vaikuttavat tulokseen.
- Hahmottavat millaista jatkuvaa, järjestelmällistä työskentelymallia datalähtöinen kehittäminen vaatii, ja miten sitä voi lähteä kehittämään oman palvelun näkökulmasta.

Koulutus on yhdistelmä luentoa ja yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Osallistujat eivät tarvitse omia tietokoneita.

Kouluttajat: Juha Karttunen, Tomi Lattu

Pitopaikka
Poijut Antell, Helsinki
Kieli
Suomi
490.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.