Opi jotain uutta joka päivä

Oppiminen voi olla todella hauskaa!

Siili Akatemiassa laajennat osaamistasi vastaamaan alati muuttuvan digitaalisen maailman tarpeita. Opit uusia taitoja designin, informaationhallinnan ja teknologian alueilta - oman osaamisalueesi ulkopuolelta. Kurssimme ovat tarkkaan valittuja ja suunniteltuja, jotta oppiminen olisi sinulle tehokasta ja innostavaa. Valmistaudu ottamaan seuraava askel urallasi, ilmoittaudu nyt!

Järjestämme myös yksityisiä räätälöityjä kursseja, academy [at] siili.com (ota yhteyttä) jos haluat lisää infoa näistä!

Data-Driven Design Käytännössä

Next course 13.3.2018

Käytännönläheinen yhden päivän kurssi innostaa käymällä läpi todellisia tarinoita datalähtöisen designin onnistumisista ja epäonnistumisista. Opit käyttämään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä tuotekehityksen ja organisaation oppimisen moottorina.

Keskeinen sisältö:
- Designin testaaminen tosielämässä
- Välineet ja menetelmät näyttöön perustuville design-päätöksille
- Datakeskeisen suunnittelukulttuurin vaaliminen

Koulutuksen jälkeen osallistujat:
- Tietävät miten hyödyntää dataa, kyselyitä ja testausta ymmärtääkseen paremmin kohdeyleisöään ja nykyisiä asiakkaitaan.
- Osaavat johtaa liiketoiminnan tavoitteista digitaalisen palvelun KPI:t ja niiden tavoitetason.
- Ymmärtävät miten testausmahdollisuuksia priorisoidaan, miten luodaan hyviä hypoteeseja, ja miten testit rakennetaan ja viedään läpi.
- Tietävät miten testituloksia analysoidaan ja miten niistä tehdään johtopäätöksiä, jotka johtavat tekemiseen ja vaikuttavat tulokseen.
- Hahmottavat millaista jatkuvaa, järjestelmällistä työskentelymallia datalähtöinen kehittäminen vaatii, ja miten sitä voi lähteä kehittämään oman palvelun näkökulmasta.

Koulutus on yhdistelmä luentoa ja yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Osallistujat eivät tarvitse omia tietokoneita.

Maksutapa: Lasku​
Kouluttajat: Juha Karttunen, Tomi Lattu

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Suomi
490.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Design Thinking Työpaja

Next course 14.12.2017

In this one-day intensive workshop you will get a basic understanding of the Design Thinking mind-set, principles, key tools, and terminology.

The workshop is for anyone interested in inventive, human-centred design methodology applied on solving complex problems and designing products and services.

 

On the hands-on session we will work on an actual case, starting from a problem statement and finishing to a prototype of a service scenario.

The result of the workshop is a new product or service innovation, created together by the participants by applying Design Thinking.

Tools practiced during the training: Ethnographic research, Stakeholder Mapping, Value Network Mapping, Personas, Customer Journey Mapping (Customer Insights), Service Scenario (and role-play), and Prototyping.

Language: Finnish, or English by request
Duration: 1 day, price includes breakfast and lunch
Payment method: Invoice
Facilitators: Yves Florack; Harri Holmsten; Juha-Matti Kosonen; Saara Lehmuskoski

Design Thinking is a human-centred approach, based on an understanding of the end user’s needs and environment. It is applied on designing products, services, and processes relevant from a human perspective, while executing the desired business impact.

Design Thinking provides a systematic process for understanding, ideation, definition, and validation of challenges and opportunities.

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Suomi
380.00€ (ALV 0%)
Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Suomi
380.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Innovation Sprint

A two-day comprehensive sprint with a focus on Design Thinking as an operating model and a driver for innovation.

During the hands-on session, we will cover every step in the Design Thinking methodology, from the very basics to extensive tools, by using a tailored problem scenario.

The sprint will deliver a real service or product innovation, and is suitable for teams up to 6–8 persons with no previous experience in Design Thinking. The sprint is for anyone interested in inventive, human-centred design methodology applied on solving complex problems and designing products and services.

Duration: 2 days
Price: On request
Contact: academy [at] siili.com

Design Thinking is a human-centred approach, based on an understanding of the end user’s needs and environment. It is applied on designing products, services, and processes relevant from a human perspective, while executing the desired business impact.

Design Thinking provides a systematic process for understanding, ideation, definition, and validation of challenges and opportunities.

We have not planned any dates for this course yet, but contact us via academy [at] siili.com if you want to know more.

Tarinoiden Voima – Storytelling Liiketoimintastrategiana

Tällä puolen päivän kurssilla opit oleellisen storytellingistä eli tarinallistamisesta ja sen hyödyntämisestä brändin sisältöjen ja markkinoinnin tuottamisessa.
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät esim. sisältömarkkinoinnin, brändiviestinnän tai palvelumuotoilun parissa.

Kurssilla käsitellään mm.:
- Miten hyvät tarinat rakentuvat
- Millaisilla tarinoilla on rakennettu menestysbrändejä
- Miten storytelling auttaa brändejä
- Miten löytää brändin oma ääni
- Miten tehdä sisältömarkkinointistrategia eli mitä ottaa huomioon brändin tarinan kertomisessa

Kurssin käytyäsi osaat:
- Kiteyttää brändisi tarinan
- Luoda kiinnostavia ja relevantteja sisältöjä asiakkaillesi
- Kertoa koukuttavia tarinoita!

Luento-osuuden lisäksi kurssilla tehdään myös yhteisiä kirjoitusharjoituksia.

Maksutapa: Lasku
Kesto: n. 3t
Kouluttaja: Leena Viitanen

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Ketterä Kokonaisarkkitehtuurityö

Next course 22.2.2018

Tällä yhden päivän kurssilla opit, kuinka kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset (TOGAF, JHS179), mallinnusmenetelmät ja ketterän kehittämisen periaatteet (esim. SAFe) saadaan toimimaan saumattomasti yhteen käytännössä. Kurssi soveltuu toimintakyvyn tai IT-ratkaisujen kehittäjille ja kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Kurssilla käydään seuraavat aihealueet läpi:
- mitä arkkitehtuurityö on ja mihin sitä tarvitaan
- mitä hyötyä kokonaisarkkitehtuurista on organisaatiolle
- miten hyödyntää kokonaisarkkitehtuurin viitekehikkoja käytännössä
- miten kokonais-, järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurit liittyvät toisiinsa
- miten ketterät kehitysmenetelmät ja arkkitehtuurityö saadaan nivoutumaan toisiinsa

Kurssin käynyt kykenee:
- tunnistamaan omalle organisaatiolle merkityksellisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet
- havaitsemaan keskeiset muutoskohteet strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi
- tunnistamaan, mallintamaan ja analysoimaan omalle organisaatiolle hyödylliset keskeiset käsitteet, asiat ja niiden väliset riippuvuudet
- jäsentämään organisaation toiminnan ajurit, päämäärät ja tavoitteet, ja hahmottamaan näistä organisaation tarvitsemat kyvykkyydet eri arkkitehtuurin osa-alueilta
- hahmottamaan tarvittavat kehittämisideat osaksi kokonaisarkkitehtuuria tehokkaasti ja ketterästi

Opetuskieli: Suomi tai Englanti
Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Ari Anturaniemi

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Englanti
490.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Next course 8.1.2018

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Framework, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä isoissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja parhaita käytäntöjä muutoksen aloittamiseksi yrityksessä SAFe mallin mukaiseksi.

Kurssi on tarkoitettu johto- ja päällikkötason tehtävissä työskenteleville sekä ketterän kehityksen ja agile periaatteiden lähettiläille suurissa ohjelmistokehityshankkeissa. Sertifikaatin saaminen edellyttää kokeen läpäisemistä.

Kurssin sisältö:
Päivä 1
- Lean-Agile arvot
- SAFe periaatteet
- Usean tiimin ketterän ohjauksen malli   
- Käytännön harjoitus yhteiselle suunnittelutapahtumalle
Päivä 2
- Arvo perustainen toiminnanohjaus
- Ketterän portfolion luominen
- Lean-Agile johtaminen

Koulutamme SAFe version 4.5 mukaisesti.

Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Englanti
1200.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

SAFe for Teams with SAFe Practitioner Certification

Kaksipäiväinen kurssi laajentaa Scrum-menetelmää sisältämään lean-ajattelun periaatteet, roolit, prosessit ja menetelmät, miten tuottaa laadukkaita ohjelmistoja usean ohjelmistokehitystiimin toimintaympäristössä.

SAFe Practitioner -sertifiointikurssi on tarkoitettu ohjelmistokehittäjille, testaajille, projektipäälliköille, tuotepäälliköille ja muille ohjelmisto- ja palvelukehitykseen osallistuville henkilöille. Kokemus Scrum-menetelmästä on vaatimus kurssille osallistumiselle. Sertifikaatin saaminen edellyttää kokeen läpäisemistä.

Kurssilla opit:

SAFe-toimintamallin ja Lean-Agile pääperiaatteet.

Scrum Master ja Product Owner roolit ja vastuut laajoissa organisaatioissa tehokkaasti toimivien ketterien tiimien mahdollistajana.

Tiimin backlogin muodostaminen, user storien tuottaminen, niiden arviointi ja priorisointi sekä  hyväksymiskriteerien määrittäminen.  SAFe-mallissa tiimin backlog on osa koko yrityksen backlogia ja portfoliota.

Sprint-käytännöt, suunnittelu, backlogin työstäminen, seuranta, katselmukset ja toiminnan jatkuva kehittäminen. SAFe-mallissa tuo mukanaan tiimien väliset ja yhteiset käytännöt.

Agile-menetelmien käytännöt (TDD, ATTD, testiautomaatio ja jatkuva integrointi) sekä miten välttää toiminnan taantuminen.

Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

 

SAFe Product Manager/ Product Owner with certification

Next course 15.1.2018

This 2-days course includes a SAFe® Overview, Product Manager/ Product Owner training, and an optional SAFe PM/PO certification exam. By the end of this course, attendees will be able to write Epics, Features, and User Stories within the context of the Scaled Agile Framework, and have a solid foundation on how to manage backlogs and programs in a Lean|Agile Enterprise.

Audience
Executives, product managers, product owners, consultants, lean-agile leaders, and Agile change agents.

Pre-requisites
Leading SAFe, SAFe ScrumXP, or SAFe SPC training are highly recommended as prerequisites for this course.

You will learn:
- Product Manager and Product Owner roles in the enterprise
- Enterprise Backlog Management
- Delivering Features in the Enterprise
- Agile Software Requirements
- SAFe events and process
- Stakeholder management

This training is based on SAFe version 4.5.

Payment method: Invoice
Trainers: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Pitopaikka
Oulu, Finland
Kieli
Englanti
699.00€ (ALV 0%)

We have not planned any dates for this course yet, but contact us via academy [at] siili.com if you want to know more.

Scrum Master

Next course 6.2.2018

The Scrum Master course is a two-day course which introduces the concepts of agility using the Scrum framework. Course can serve as a preparation for certification assessments, e.g. the Professional Scrum Master™.

Goal
Scrum Masters are acting as servant leaders helping the team to come together and master Scrum. After the course the participants are familiar with the thinking and the framework of Scrum so that they can start their work as Scrum Masters.

Target group
Scrum Masters, Scrum team members, developers, project managers and anyone who wants to learn more about Scrum. The course will be held in English using English course material.

1st day
8.45 Registration and breakfast
9.00 Agile software development
Scrum overview
Planning
Sprint planning
16.00 End of 1st day

2nd day
8.45 Registration and breakfast
9.00 Working in a sprint
Scrum simulation
Agile leadership
Monitoring progress
Retrospectives
Scrum in large projects
EXTRA: Scrum and organizations
Summary
16.00 End of course

Payment method: Invoice
Trainers: Mikko Olin, Yevgeniya Nättilä

There will be no automatic registration to a certification exam at the course completion. Optionally, participants may register to the Professional Scrum Master™ assessment at scrum.org after the course to validate their knowledge and receive a certificate.

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Englanti
599.00€ (ALV 0%)

We have not planned any dates for this course yet, contact us via academy [at] siili.com if you want to know more.

Scrum Product Owner

Next course 13.2.2018

The Scrum Product Owner course is a two-day course which introduces the concepts of agility using the Scrum framework. Course can serve as a preparation for certification assessments, e.g. the Professional Scrum Product Owner™.

Agile software development increases the productivity and quality of software development and decreases its risks. Scrum is an iterative and incremental framework for developing and sustaining complex products. In Scrum development teams deliver potentially shippable high-quality functionality at the end of every Sprint, providing the agility needed to respond to rapidly changing requirements.

The Scrum framework constantly challenges its users to focus on continuous improvement, and its Sprints provide the stability to get things done within an environment, where needs are always changing.

These characteristics have led to Scrum becoming the most popular framework in the world of agile software development.

Goal
Scrum Product Owners are in charge of building a system, creating a new product release, or any other complex business project. After the course the participants are familiar with the thinking and the framework of Scrum so that they can start their work as Scrum Product Owners.

Target group
Scrum Product Owners, business owners, business analysts, customers, managers.

The course will be held in English using English course material.

1st day
8.45 Registration and coffee
9.00 Expectations of the product owner
Scrum basics
Roles and responsibilities
Product vision
Product backlog
Estimating
Prioritization
16.00 End of 1st day

2nd day
9.00 Release management
Sprints
Scrum in large projects
EXTRA: Scrum and organizations
Summary
16.00 End of course

Payment method: Invoice
Trainers: Mikko Olin, Yevgeniya Nättilä

There will be no automatic registration to a certification exam at the course completion. Optionally, participants may register to the Professional Scrum Product Owner™ assessment at scrum.org after the course to validate their knowledge and receive a certificate.

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Englanti
850.00€ (ALV 0%)

We have not planned any dates for this course yet, contact us via academy [at] siili.com if you want to know more.

Kontitus ja Dockerin perusteet

Kontittaminen on viime vuosien ohjelmistokehityksen kuumimpia teknologioita ja Docker sen ylivoimaisesti suosituin työkalu. Kontittaminen mahdollistaa entistä ketterämmän kehityksen ja uudenlaiset ohjelmistoarkkitehtuurit, kuten esimerkiksi mikropalvelut. Aina ei ole kuitenkaan itsestään selvää, onko kannattavaa käyttää kontteja ja jos on, niin miten. Tällä kurssilla opit käytännön kautta ymmärtämään ja käyttämään tätä jännittävää teknologiaa, jotta saat siitä mahdollisimman paljon hyötyä!

TAVOITTEET
•Vahva ymmärrys kontituksen ja Dockerin perusteista
• Selkeä käsitys, mihin kontteja voi käyttää, ja mihin ei
• Kyky luoda itse kontteja ja käyttää valmiita (Docker Hub)
• Osata yhdistää kontteja kokonaisuuksiksi Docker Composella
• Ymmärtää ohjelmistokehitysprosessi konteille
Tärkeintä on saada erinomainen perusymmärrys, joka auttaa sinua suunnittelemaan kontitettuja ohjelmistoratkaisuja. Se antaa myös hyvän pohjan itsenäisille käytännön kokeiluille ja kehitykselle.

KOHDEYLEISÖ
Kuka tahansa ohjelmistokehityksen parissa työskentelevä, joka haluaa oppia kontituksen perusteet ja Dockerin käytön. Kehittäjät, Testaajat, Scrum Masterit, Managerit… kaikkien on hyvä ymmärtää, mistä tässä vallankumouksellisessa teknologiassa on oikein kyse!

VAATIMUKSET
Kannettava tietokone, johon on asennettu Docker ja Docker Compose. Käytämme komentorivi-Dockeria. Nämä ovat saatavilla useimmille alustoille osoitteesta https://docs.docker.com/engine/installation/. CE (Community Edition) riittää hyvin, EE (Enterprise Edition) käy myös.

OHJELMA
Koulutuksessa opit tekemällä itse. Esittelemme konseptit, jonka jälkeen pääset koittamaan omalla koneellasi miten homma toimii käytännössä.
• Mitä ovat kontit?
• Mikä on Docker?
• Esitellään minkäläinen konttiklusteri päivän aikana rakennetaan.
• My First Dockerfile
• Kontin ja Imagen ero
• Konttien tutkiminen
• Levyjärjestelmän liittäminen
• Verkkoyhteydet
• Konttiklusterin luonti Docker Composella
• Jokainen rakentaa oman konttiklusterinsa
• Sananen konttiorkestroinnista

Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Aleksi Aalto (Omoroi)

 

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Robot Framework Hands-on

Next course 17.1.2018

Onko Robot Framework sinulle täysin uusi asia? Oletko käyttänyt Robot Frameworkia jo jonkin verran, mutta haluat tietää, miten sitä voi käyttää vielä tehokkaammin? Haluatko ymmärtää isot ideat sen takana?

Kurssillamme opit, miten luodaan testejä uusia aluespesifisiä korkeamman tason avainsanoja, kuinka testejä ajetaan ja niiden tuloksia analysoidaan sekä saat tietoa sovelluskehyksen kokonaisarkkitehtuurista ja siitä, mitä tarjottavaa laajemmalla Robot Framework -ekosysteemillä on.

KOHDEYLEISÖ
Testaajat, ohjelmoijat ja muut kehitystiimin jäsenet, mutta koulutus sopii kaikille Robot Frameworkistä kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta testauksesta, ohjelmoinnista tai testiautomatisoinnista ei vaadita.
Koulutus on yleisluontoinen ja sopii kaikkien alojen ihmisille. Hands-on harjoituksissa testattava applikaatio on verkkopohjainen, jonka ansiosta osallistujat saavat bonuksena harjoitella myös verkkotestiautomaatiotaitojaan
ä>

VAATIMUKSET
Osallistujilla tulisi olla kannettava tietokone, johon on asennettu Python 2.6 tai 2.7. Käyttöjärjestelmällä ei ole väliä, mutta osallistujien pitäisi olla tottuneita käyttämään laitetta ja heillä tulisi olla siihen ylläpitäjän käyttöoikeudet.
Parityöskentely yhdellä kannettavalla tietokoneella on myös mahdollista. Kurssin järjestäjät voivat myös tarvittaessa tarjota varaläppärin ilman lisäkustannuksia.

OHJELMA
Täydentäviä aiheita voidaan muokata osallistujien tarpeiden ja kiinnostustenkohteiden mukaan.

Aluksi
- Tervetulotoivotus ja esittäytyminen
- Robot Frameworks -arkkitehtuuri ja -ekosysteemi
- Asennukset

Hands-on koulutus
- Uusien testien luominen käyttämällä avainsanalähtöistä syntaksia
- Uusien aluespesifisten korkeamman tason avainsanojen luominen
- Testikirjastojen käyttäminen
- Muuttujien käyttäminen
- Resurssitiedostojen käyttäminen avainsanojen ja muuttujien jakamiseen
- Datavetoinen testaus
- Testien ajaminen ja tulosten analysointi

Täydentävät aiheet
- Robot Framework ja ATDD/BDD
- Testitapausten merkitseminen
- Editorituki (RIDE, IDE-pluginit)
- CI-tuki
- Johdanto testikirjaston API:in
- Mistä löytää lisätietoa

Maksutapa: Lasku​
Kouluttaja:  Ismo Aro, entinen Robot Frameworkin tuoteomistaja

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Englanti
799.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Robot Framework Library

Tämän kurssin tavoitteena on oppia luomaan testikirjastoja Robot Frameworkille käyttäen Python-ohjelmointikieltä.

KOHDEYLEISÖ
Tämän koulutuksen kohdeyleisönä ovat ohjelmoijat ja testaajat, jotka ovat kiinnostuneita luomaan testikirjastoja Robot Frameworkille. Osallistujien odotetaan tietävän perusteet sekä Robot Frameworkista että Pythonista.
Vaadittaviin Robot Framework -taitoihin kuuluu yleisarkkitehtuurin ymmärtäminen, testien ajaminen ja kirjaston tarjoamien avainsanojen käyttäminen testidatassa. Pärjäät hyvin, jos olet joskus käyttänyt Robot Frameworkia johonkin. Vaihtoehtoisesti voit harkita tarjoamaamme Robot Framework hands-on -koulutukseen osallistumista.
Tarvittavaan Python-osaamiseen kuuluu perusteet, kuten funktioiden, moduulien, luokkien ja poikkeusten luominen ja käyttäminen. Järjestämme erikseen Python-koulutusta henkilöille, joille Python on uusi tuttavuus. Koulutuksen ohjelmaa voidaan käyttää yksityiskohtaisempana listana vaadittavista taidoista.
Koulutuskielenä toimii tarvittaessa englanti.

VAATIMUKSET
Osallistujilla tulisi olla kannettava tietokone, johon on asennettu Python 2.6 tai 2.7. Käyttöjärjestelmällä ei ole väliä, mutta osallistujien pitäisi olla tottuneita käyttämään laitetta ja heillä tulisi olla siihen ylläpitäjän käyttöoikeudet.
Parityöskentely yhdellä kannettavalla tietokoneella on myös mahdollista. Kurssin järjestäjät voivat myös tarvittaessa tarjota varaläppärin ilman lisäkustannuksia.

OHJELMA
Yleiskatsaus koulutuksessa käsiteltäviin aiheisiin löytyy alta. Sitä voidaan muokata osallistujien tarpeiden ja kiinnostustenkohteiden mukaisesti.

Testikirjastojen luominen
- Kirjaston nimi
- Argumentit kirjastoon
- Kirjaston löytäminen (PYTHONPATH)
- Kirjasto kuuntelijana

Avainsanojen luominen
- Argumentit
- Status (hyväksytty/hylätty)
- Palautusarvot
- Kirjaaminen
- Fataalit ja jatkuvat viat

Erilaiset kirjastotyypit ja APIt
-Kirjasto moduulina
- Kirjasto luokkana
- Dynaamiset kirjastot
- Hybridikirjastot
- Etäkirjastot

Olemassa olevien kirjastojen laajentaminen

Julkaiseminen
- Testaus
- Dokumentaatio
- Pakkaus
- Jakelu

Mistä löytää lisätietoja

Maksutapa: Lasku​
Kouluttaja:
Ismo Aro, former Product Owner of Robot Framework

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy [at] siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.