Opi jotain uutta joka päivä

Much to learn you still have, young Padawan

Haluamme auttaa sinua tulemaan maailman parhaaksi omalla alallasi. Siili Akatemia on foorumi, jossa kehitämme osaajiamme. Jokainen voi osallistua vapaasti itseä kiinnostaviin koulutuksiin ja laajentaa osaamistaan. Koulutukset on suunniteltu tiiviiksi ja viihdyttäviksi. Voit myös toivoa koulutusta kiinnostavista aihealueista.

Järjestämme myös yksityisiä räätälöityjä kursseja, academy [at] siili.com (ota yhteyttä) jos haluat lisää infoa näistä.

Valitse koulutuksesi ja ilmoittaudu tästä.

Tulevat kurssit

Data

Tiedonhallinta DAMAn avulla

Kurssin avulla osallistujat syventyvät tiedon hallinnan parhaisiin käytäntöihin konkreettisten esimerkkien avulla. Kurssin aikana käsitellään myös sitä, miten DAMA otetaan huomioon suunnittelun ja teknologian eri menetelmissä.

Lisäksi kurssi osoittaa, miten tiedonkäsittelymenetelmät olisi liitettävä suunnittelun ja teknologian menetelmiin. Kurssin sisältö perustuu versioon DMBOK 2 (second edition) ja sitä täydennetään lisäksi toimittajariippumattomien lähteiden, kuten TDWI, Gartner ja Forrester Research kanssa. Kirjallisuutta täydennetään käytännön esimerkein ja ohjeistuksin, jotka on saatu todellisista kehityshankkeista ja metodologisista kokemuksista.

Kohdeyleisö:
Projektipäälliköt, tuotepäälliköt, palvelumuotoilijat, arkkitehdit, tietoammattilaiset, lean-agile-johtajat ja agilet muutosagentit.

Kurssilla käsiteltävät aiheet:

 • Johdatus DAMA-osaamisalueisiin
 • Yhteenveto jokaisesta osaamisalueesta, niiden tekniikoista ja teknisistä välineistä
 • Syvällinen mallitapausanalyysi, jossa tieto yhdistetään suunnittelun ja tekniikan menetelmällisin keinoin.

Kussin jälkeen osallistuja osaa:

 • tunnistaa, mitä erityisosaamista vaaditaan erilaisissa digitalisaatiohankkeissa
 • tunnistaa mitä työkaluja tarvitaan ja voidaan käyttää em. kehityshankkeissa

Kieli: Suomi tai Englanti
Maksutapa: Laskutus
Kouluttaja: Sami Laine

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Design

Data-Driven Design Käytännössä

Käytännönläheinen yhden päivän kurssi innostaa käymällä läpi todellisia tarinoita datalähtöisen designin onnistumisista ja epäonnistumisista. Opit käyttämään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä tuotekehityksen ja organisaation oppimisen moottorina.

Keskeinen sisältö:
- Designin testaaminen tosielämässä
- Välineet ja menetelmät näyttöön perustuville design-päätöksille
- Datakeskeisen suunnittelukulttuurin vaaliminen

Koulutuksen jälkeen osallistujat:
- Tietävät miten hyödyntää dataa, kyselyitä ja testausta ymmärtääkseen paremmin kohdeyleisöään ja nykyisiä asiakkaitaan.
- Osaavat johtaa liiketoiminnan tavoitteista digitaalisen palvelun KPI:t ja niiden tavoitetason.
- Ymmärtävät miten testausmahdollisuuksia priorisoidaan, miten luodaan hyviä hypoteeseja, ja miten testit rakennetaan ja viedään läpi.
- Tietävät miten testituloksia analysoidaan ja miten niistä tehdään johtopäätöksiä, jotka johtavat tekemiseen ja vaikuttavat tulokseen.
- Hahmottavat millaista jatkuvaa, järjestelmällistä työskentelymallia datalähtöinen kehittäminen vaatii, ja miten sitä voi lähteä kehittämään oman palvelun näkökulmasta.

Koulutus on yhdistelmä luentoa ja yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Osallistujat eivät tarvitse omia tietokoneita.

Maksutapa: Lasku​
Kouluttajat: Juha Karttunen, Tomi Lattu

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Design Thinking Työpaja

Next course 10.1.2019

Tässä yhden päivän intensiivisessä työpajassa saat perustietämyksen Design Thinking -ajattelutavasta, periaatteista, keskeisistä työkaluista ja terminologiasta.

Työpaja on kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kekseliäästä, ihmiskeskeisestä suunnittelumenetelmästä, jota sovelletaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen sekä tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun.

Työpajassa työskentelemme konkreettisen ongelman parissa. Aloitamme ongelman määrittämisestä ja päätämme session palvelun prototyyppiin.

Työpajan tuloksena on uusi tuote- tai palveluinnovaatio, jonka osallistujat ovat yhdessä luoneet käyttäen hyväksi Design Thinking -mallia.

Harjoittelun aikana käytetyt työkalut: etnografinen tutkimus, sidosryhmien kartoitus, arvoverkon kartoitus, henkilöt, palvelupolun kuvaus (Customer Journey Mapping), palveluskenaario, roolipeli ja prototyyppaus.

Kieli: Suomi. Pyynnöstä englanti.
Kesto: 1 päivä. Sisältää aamiaisen ja lounaan.
Maksutapa: Laskutus
Kouluttajat: Yves Florack; Harri Holmsten; Juha-Matti Kosonen; Saara Lehmuskoski

Design Thinking -menetelmä on ihmiskeskeinen suunnittelun lähestymistapa. Se perustuu loppukäyttäjän tarpeiden ja ympäristön ymmärtämiseen. Menetelmää voidaan soveltaa tuotteiden, palveluiden ja prosessien suunnitteluun. Samalla, kun toteutetaan haluttu liiketoiminnan vaikutus, suunnittelussa otetaan huomioon inhimilliset tekijät.

Design Thinking -menetelmä tarjoaa systemaattisen prosessin haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen, ideointiin, määrittelyyn ja validointiin.

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Suomi
380.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Innovation Sprint

Kaksipäiväinen kokonaisvaltainen sprintti, jossa käytetään Design Thinking -toimintamallia myös innovaatioiden kehittämiseen.

Käytännönläheisessä työpajassa käydään Design Thinking -malli kaikilta keskeisiltä osilta läpi. Lähtien perusteista edeten kattaviin työkaluihin räätälöidyn esimerkkisarjan avulla.

Sprintin tuloksena syntyy oikea palvelu tai tuoteinnovaatio. Kurssi sopii 6-8 hengen ryhmille, joilla ei ole aiempaa kokemusta Design Thinking -mallista. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kekseliäästä, ihmiskeskeisestä suunnittelumenetelmästä, jota sovelletaan monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseen sekä tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun.

Kesto: 2 päivää
Hinta: sovitaan tapauskohtaisesti
Yhteystiedot: academy [at] siili.com

Design Thinking is a human-centred approach, based on an understanding of the end user’s needs and environment. It is applied on designing products, services, and processes relevant from a human perspective, while executing the desired business impact.

Design Thinking provides a systematic process for understanding, ideation, definition, and validation of challenges and opportunities.

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Prototyping

Opitaan prototyyppien perusteet ja käyttämisen kirjo. Tutustutaan miksi ja milloin käytetään eri menetelmiä. Hankitaan kokeilevasti kokemuksia mm. käsitteelliseen suunnittelun työkaluista ja testataan paperi-prototyyppien käyttöä nopeiden tuloksien saamiseksi käyttäjiltä.

Kenelle?
Jokaiselle joka haluaa oppia Protoilun perusteet kokeilevasti, helposti ja nopeasti. Tällä kurssilla saat tuntumaa sekä konseptuaalisen tason tason mallien että nopeiden testattavien prototyyppien tekemiseen.

Mitä kurssilla tapahtuu ja mitä opit?

Osa 1 (1 tunti): Prototyyppien esittely:
Eri tyyppisten tekniikoiden käyttö sovellettujen esimerkkien kanssa.
Opitaan missä vaiheissa projektisi aikana voit käyttää tekniikoita ja miksi; alkuvaiheen ongelman määrittely, tietämyksen kartoitus ja uusien ominaisuuksien validointi. Opetellaan myös testausalueiden käyttämistä jäsentämään prototyyppien testausta.

Osa 2 (4 tuntia): Työpaja:
Kokeillaan ja opitaan muutaman valitun prototypointitekniikan kautta; mm. SAP Toolkit auttaa vuorovaikutteisuudessa, Service Design ajattelua sovelletaan paperiprotoiluun. 
Valitaan muutamia käyttötapauksia joiden kautta rakennamme prototyyppejä, testataan ja tarkastellaan & validoidaan. 

Tule mukaan ja tule paremmaksi kommunikoimaan & kokeilemaan ja validoimaan uusia ideoita prototyyppien avulla. 

Kieli: Englanti
Maksutapa: Laskutus
Kouluttajat: Yves Florack

 

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

 

Menetelmät

Ketterä Kokonaisarkkitehtuurityö

Next course 14.2.2019

Tällä yhden päivän kurssilla opit, kuinka kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset (TOGAF, JHS179), mallinnusmenetelmät ja ketterän kehittämisen periaatteet (esim. SAFe) saadaan toimimaan saumattomasti yhteen käytännössä. Kurssi soveltuu toimintakyvyn tai IT-ratkaisujen kehittäjille ja kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Kurssilla käydään seuraavat aihealueet läpi:
- mitä arkkitehtuurityö on ja mihin sitä tarvitaan
- mitä hyötyä kokonaisarkkitehtuurista on organisaatiolle
- miten hyödyntää kokonaisarkkitehtuurin viitekehikkoja käytännössä
- miten kokonais-, järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurit liittyvät toisiinsa
- miten ketterät kehitysmenetelmät ja arkkitehtuurityö saadaan nivoutumaan toisiinsa

Kurssin käynyt kykenee:
- tunnistamaan omalle organisaatiolle merkityksellisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet
- havaitsemaan keskeiset muutoskohteet strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi
- tunnistamaan, mallintamaan ja analysoimaan omalle organisaatiolle hyödylliset keskeiset käsitteet, asiat ja niiden väliset riippuvuudet
- jäsentämään organisaation toiminnan ajurit, päämäärät ja tavoitteet, ja hahmottamaan näistä organisaation tarvitsemat kyvykkyydet eri arkkitehtuurin osa-alueilta
- hahmottamaan tarvittavat kehittämisideat osaksi kokonaisarkkitehtuuria tehokkaasti ja ketterästi

Opetuskieli: Suomi tai Englanti
Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Ari Anturaniemi

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Suomi
490.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Leading SAFe kurssi ja SAFe Agilist sertifiointi

Next course 23.1.2019

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Framework, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä isoissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja parhaita käytäntöjä muutoksen aloittamiseksi yrityksessä SAFe mallin mukaiseksi.

Kurssi on tarkoitettu johto- ja päällikkötason tehtävissä työskenteleville sekä ketterän kehityksen ja agile periaatteiden lähettiläille suurissa ohjelmistokehityshankkeissa. Sertifikaatin saaminen edellyttää kokeen läpäisemistä.

Kurssin sisältö:
Päivä 1
- Lean-Agile arvot
- SAFe periaatteet
- Usean tiimin ketterän ohjauksen malli   
- Käytännön harjoitus yhteiselle suunnittelutapahtumalle
Päivä 2
- Arvo perustainen toiminnanohjaus
- Ketterän portfolion luominen
- Lean-Agile johtaminen

 

Tämä kurssi perustuu SAFe 4.6 -versioon.

 

Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Englanti
1200.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

SAFe DevOps kurssi ja SAFe DevOps Practitioner sertifiointi

Next course 24.4.2019

Tämä kahden päivän kurssi antaa yleisymmärryksen DevOpsista. Kurssilla käydään läpi DevOpsin keskeiset termit ja tarvittavat taidot DevOps-käytäntöjen soveltamiseen kurssille osallistujan omassa organisaatiossa.

Kurssi luo ymmärryksen ohjelmistokehityksen tuotantoketjuun sen alusta julkaisuun asti. SAFen CALMR-lähestymistapa DevOpsiin käydään läpi. CALMR = Culture, Automation, Lean, Measure, Recover. Tavoitteena on parantaa time to market -aikaa sekä pystyä julkaisemaan aiempaa nopeammin.

Kurssin jälkeen kurssilaiset

 • Ymmärtävät CALMR-lähestymistavan DevOpsiin
 • Ymmärtävät, miksi jatkuva integraatio ja testaus on tärkeää
 • Pystyvät alustavasti kartoittamaan oman arvoketjunsa
 • Pystyvät tunnistamaan nykyisen toimintamallinsa kehityskohdat, jotka liittyvät DevOpsiin
 • Pystyvät miettimään, miten DevOps voi hyödyntää heidän organisaatiotaan ja miten organisaatio voi aloittaa eri DevOps-osa-alueiden

Kenelle kurssi on tarkoitettu: Kaikki ketterän kehitysjunan (SAFe Agile Release Train) jäsenet, projektipäälliköt, kehittäjät, testaajat, arkkitehdit, tuotepäälliköt ja -omistajat, sekä kaikki DevOps-ajattelusta kiinnostuneet.

Tämä kurssi perustuu SAFe 4.6 -versioon.

Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen, Towo Toivola, Mikko Olin

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Englanti
1200.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

SAFe for Teams kurssi ja SAFe Practitioner sertifiointi

Kaksipäiväinen kurssi laajentaa Scrum-menetelmää sisältämään lean-ajattelun periaatteet, roolit, prosessit ja menetelmät, miten tuottaa laadukkaita ohjelmistoja usean ohjelmistokehitystiimin toimintaympäristössä.

SAFe Practitioner -sertifiointikurssi on tarkoitettu ohjelmistokehittäjille, testaajille, projektipäälliköille, tuotepäälliköille ja muille ohjelmisto- ja palvelukehitykseen osallistuville henkilöille. Kokemus Scrum-menetelmästä on vaatimus kurssille osallistumiselle. Sertifikaatin saaminen edellyttää kokeen läpäisemistä.

Kurssilla opit:

SAFe-toimintamallin ja Lean-Agile pääperiaatteet.

Scrum Master ja Product Owner roolit ja vastuut laajoissa organisaatioissa tehokkaasti toimivien ketterien tiimien mahdollistajana.

Tiimin backlogin muodostaminen, user storien tuottaminen, niiden arviointi ja priorisointi sekä  hyväksymiskriteerien määrittäminen.  SAFe-mallissa tiimin backlog on osa koko yrityksen backlogia ja portfoliota.

Sprint-käytännöt, suunnittelu, backlogin työstäminen, seuranta, katselmukset ja toiminnan jatkuva kehittäminen. SAFe-mallissa tuo mukanaan tiimien väliset ja yhteiset käytännöt.

Agile-menetelmien käytännöt (TDD, ATTD, testiautomaatio ja jatkuva integrointi) sekä miten välttää toiminnan taantuminen.

Tämä kurssi perustuu SAFe 4.6 -versioon.

Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

 

SAFe Product Manager/ Product Owner kurssi ja SAFe PMPO-sertifiointi

Next course 20.3.2019

Tämä 2 päivän kurssi sisältää SAFe®-yleiskatsauksen, Product Manager/Product Owner (tuotepäällikön/tuoteomistajan) koulutuksen sekä SAFe PMPO-sertifiointitestin. Osallistujat saavat valmiudet luoda SAFe-mallin mukaisia kuvauksia eri tason tehtävistä (Epic, Feature, User Story). Kurssi antaa vankan perustan em. rooleissa työskenteleville henkilöille luotsata SAFe-mallin mukaista ohjelmistotuotantoa ohjelmatasolla.

Kohdeyleisö
Johtajat, tuotepäälliköt, tuoteomistajat, konsultit ja ketteryyttä hakevat muutosagentit.

Ennakkovaatimukset
Leading SAFe, SAFe ScrumXP tai SAFe SPC-koulutus tai muuten hankittu SAFe-mallin tuntemus on suositeltavaa tämän kurssin edellytyksenä.

Kurssilla käsiteltävät aiheet:
- Tuotepäällikön ja tuoteomistajan rooli
- Yrityksen työjonon hallinta
- Toiminnallisuuksien määrittäminen
- Ketterät ohjelmistovaatimukset
- SAFe-tapahtumat ja -prosessit
- Sidosryhmien hallinta

 

Tämä kurssi perustuu SAFe 4.6 -versioon.

Maksutapa: Laskutus
Kieli: materiaali englanniksi. Koulutus englanti/suomi
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Pitopaikka
MOW Stargate, Helsinki
Kieli
Englanti
800.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Scrum Master

Scrum Master -kurssi on kahden päivän kurssi, joka esittelee ketterän kehityksen käsitteet Scrum-kehyksen avulla. Kurssin avulla voi valmistautua esimerkiksi Professional Scrum Master ™ -sertifiointitestiin.

Tavoite
Scrum Masterit toimivat tiimin jäseninä siten, että he auttavat tiimiä hitsautumaan yhteen ohjaamalla tiimiä noudattamaan Scrumin käytäntöjä. Kurssin jälkeen osallistujat tuntevat Scrumin ajattelun ja viitekehyksen siten, että he voivat aloittaa työnsä Scrum Mastereina.

Kohdeyleisö
Scrum Masterit, Scrum-tiimien jäsenet, kehittäjät, projektipäälliköt ja kaikki, jotka haluavat oppia lisää Scrumista. Kurssi pidetään englanniksi. Kurssimateriaali on englanniksi.

1. päivä
8.45 Ilmoittautuminen ja aamiainen
9.00 Ketterä ohjelmistokehitys
Scrum
Suunnittelu
Sprintin suunnittelu
16.00 Päivä loppuu

2. päivä
8.45 Ilmoittautuminen ja aamiainen
9.00 Työskenteleminen sprintissä
Scrum-simulaatio
Ketterä johtajuus
Edistymisen seuranta
Retrospektiivit
Scrum suurissa projekteissa
EXTRA: Scrum ja organisaatiot
Yhteenveto
16.00 Kurssi päättyy

Maksutapa: Laskutus
Kouluttajat: Mikko Olin, Yevgeniya Nättilä, Towo Toivola, Rasmus Ståhle

Kurssi ei sisällä automaattista rekisteröintiä sertifiointitestiin. Osallistujat voivat ilmoittautua Professional Scrum MasterTM -testiin scrum.org -sivustolla kurssin jälkeen.

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Scrum Product Owner

Scrum Product Owner -kurssi on kahden päivän kurssi, joka esittelee ketterän kehityksen käsitteet Scrum-kehyksen avulla. Kurssin avulla voi valmistautua esimerkiksi Professional Scrum Product Owner™ -sertifiointitestiin.

Ketterät menetelmät lisäävät ohjelmistokehityksen tuottavuutta ja laatua sekä pienentävät riskejä. Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen menetelmä monimutkaisten tuotteiden kehittämiselle ja ylläpidolle. Scrum-tiimien tarkoitus on saada aikaan jokaisen Sprintin lopussa laadukas toiminnallisuus, joka voidaan todentaa. Scrum mahdollistaa menetelmänä reagoinnin nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.

Scrum haastaa kehittäjät keskittymään jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Sprintit menetelmänä tarjoavat mahdollisuuden toimia alati muuttuvassa ympäristössä, missä tarpeet muuttuvat äkillisesti.

Nämä ominaisuudet ovat johtaneet siihen, että Scrum on yksi suosituimmista ketterän ohjelmistokehityksen menetelmistä.

Tavoitteet
Scrum-tuoteomistajat ovat vastuussa järjestelmien kehittämisestä, tuotejulkaisuista tai mistä tahansa muusta monimutkaisesta projektista. Kurssin jälkeen osallistujat tuntevat Scrumin ajattelun ja viitekehyksen siten, että he voivat aloittaa työnsä Scrum-tuoteomistajina (Scrum Product Owner).

Kohdeyleisö
Tuoteomistajat, liiketoimintaomistajat, analyytikot, asiakkaat, päälliköt.

Kurssi pidetään englanniksi. Kurssimateriaali on englanniksi.

1. päivä
8.45 Ilmoittautumine ja kahvi
9.00 Tuoteomistajan odotukset
Scrumin perusteet
Roolit ja vastuut
Tuotevisio
Työjono
Arviointi
Priorisointi
16.00 Päivä loppuu

2. päivä
9.00 Julkaisun hallinta
Sprint
Sprint laajoissa projekteissa
EXTRA: Scrum ja organisaatiot
Yhteenveto
16.00 Kurssi päättyy

Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Mikko Olin, Yevgeniya Nättilä, Towo Toivola, Rasmus Ståhle

Kurssi ei sisällä automaattista rekisteröintiä sertifiointitestiin. Osallistujat voivat ilmoittautua Professional Scrum Product OwnerTM -testiin scrum.org -sivustolla kurssin jälkeen.

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Teknologia

Clojure

Opi clojuren ja funktionaalisen ohjelmoinnin perusteet yhden päivän käytännönläheisessä työpajassa. Tilan ja samanaikaisuuden vaatima kompleksiteetti on nostanut funktionaalisen ohjelmoinnin suosiota. Lisp kielten ainutlaatuinen rakenne tekee vanhojen tapojen poisoppimisesta helppoa. Lisp tekee sinusta paremman ohjelmoijan.

Kieli: Suomi tai Englanti
Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Verneri Åberg

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Kontitus ja Dockerin perusteet

Kontittaminen on viime vuosien ohjelmistokehityksen kuumimpia teknologioita ja Docker sen ylivoimaisesti suosituin työkalu. Kontittaminen mahdollistaa entistä ketterämmän kehityksen ja uudenlaiset ohjelmistoarkkitehtuurit, kuten esimerkiksi mikropalvelut. Aina ei ole kuitenkaan itsestään selvää, onko kannattavaa käyttää kontteja ja jos on, niin miten. Tällä kurssilla opit käytännön kautta ymmärtämään ja käyttämään tätä jännittävää teknologiaa, jotta saat siitä mahdollisimman paljon hyötyä!

TAVOITTEET
•Vahva ymmärrys kontituksen ja Dockerin perusteista
• Selkeä käsitys, mihin kontteja voi käyttää, ja mihin ei
• Kyky luoda itse kontteja ja käyttää valmiita (Docker Hub)
• Osata yhdistää kontteja kokonaisuuksiksi Docker Composella
• Ymmärtää ohjelmistokehitysprosessi konteille
Tärkeintä on saada erinomainen perusymmärrys, joka auttaa sinua suunnittelemaan kontitettuja ohjelmistoratkaisuja. Se antaa myös hyvän pohjan itsenäisille käytännön kokeiluille ja kehitykselle.

KOHDEYLEISÖ
Kuka tahansa ohjelmistokehityksen parissa työskentelevä, joka haluaa oppia kontituksen perusteet ja Dockerin käytön. Kehittäjät, Testaajat, Scrum Masterit, Managerit… kaikkien on hyvä ymmärtää, mistä tässä vallankumouksellisessa teknologiassa on oikein kyse!

VAATIMUKSET
Kannettava tietokone, johon on asennettu Docker ja Docker Compose. Käytämme komentorivi-Dockeria. Nämä ovat saatavilla useimmille alustoille osoitteesta https://docs.docker.com/engine/installation/. CE (Community Edition) riittää hyvin, EE (Enterprise Edition) käy myös.

OHJELMA
Koulutuksessa opit tekemällä itse. Esittelemme konseptit, jonka jälkeen pääset koittamaan omalla koneellasi miten homma toimii käytännössä.
• Mitä ovat kontit?
• Mikä on Docker?
• Esitellään minkäläinen konttiklusteri päivän aikana rakennetaan.
• My First Dockerfile
• Kontin ja Imagen ero
• Konttien tutkiminen
• Levyjärjestelmän liittäminen
• Verkkoyhteydet
• Konttiklusterin luonti Docker Composella
• Jokainen rakentaa oman konttiklusterinsa
• Sananen konttiorkestroinnista

Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Aleksi Aalto (Omoroi)

 

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Robot Framework Hands-on

Onko Robot Framework sinulle täysin uusi asia? Oletko käyttänyt Robot Frameworkia jo jonkin verran, mutta haluat tietää, miten sitä voi käyttää vielä tehokkaammin? Haluatko ymmärtää isot ideat sen takana?

Kurssillamme opit, miten luodaan testejä uusia aluespesifisiä korkeamman tason avainsanoja, kuinka testejä ajetaan ja niiden tuloksia analysoidaan sekä saat tietoa sovelluskehyksen kokonaisarkkitehtuurista ja siitä, mitä tarjottavaa laajemmalla Robot Framework -ekosysteemillä on.

KOHDEYLEISÖ
Testaajat, ohjelmoijat ja muut kehitystiimin jäsenet, mutta koulutus sopii kaikille Robot Frameworkistä kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta testauksesta, ohjelmoinnista tai testiautomatisoinnista ei vaadita.
Koulutus on yleisluontoinen ja sopii kaikkien alojen ihmisille. Hands-on harjoituksissa testattava applikaatio on verkkopohjainen, jonka ansiosta osallistujat saavat bonuksena harjoitella myös verkkotestiautomaatiotaitojaan.
Koulutuskielenä on suomi. Tarvittaessa voidaan pitää englanniksi.

VAATIMUKSET
Osallistujilla tulisi olla kannettava tietokone, johon on asennettu Python 2.6 tai 2.7. Käyttöjärjestelmällä ei ole väliä, mutta osallistujien pitäisi olla tottuneita käyttämään laitetta ja heillä tulisi olla siihen ylläpitäjän käyttöoikeudet.
Parityöskentely yhdellä kannettavalla tietokoneella on myös mahdollista. Kurssin järjestäjät voivat myös tarvittaessa tarjota varaläppärin ilman lisäkustannuksia.

OHJELMA
Täydentäviä aiheita voidaan muokata osallistujien tarpeiden ja kiinnostustenkohteiden mukaan.

Aluksi
- Tervetulotoivotus ja esittäytyminen
- Robot Frameworks -arkkitehtuuri ja -ekosysteemi
- Asennukset

Hands-on koulutus
- Uusien testien luominen käyttämällä avainsanalähtöistä syntaksia
- Uusien aluespesifisten korkeamman tason avainsanojen luominen
- Testikirjastojen käyttäminen
- Muuttujien käyttäminen
- Resurssitiedostojen käyttäminen avainsanojen ja muuttujien jakamiseen
- Datavetoinen testaus
- Testien ajaminen ja tulosten analysointi

Täydentävät aiheet
- Robot Framework ja ATDD/BDD
- Testitapausten merkitseminen
- Editorituki (RIDE, IDE-pluginit)
- CI-tuki
- Johdanto testikirjaston API:in
- Mistä löytää lisätietoa

Maksutapa: Lasku​
Hinta: 799€ / 1200$
Kouluttaja:  Ismo Aro, Chairman of the Board of Robot Framework Foundation

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

Robot Framework Library

Tämän kurssin tavoitteena on oppia luomaan testikirjastoja Robot Frameworkille käyttäen Python-ohjelmointikieltä.

KOHDEYLEISÖ
Tämän koulutuksen kohdeyleisönä ovat ohjelmoijat ja testaajat, jotka ovat kiinnostuneita luomaan testikirjastoja Robot Frameworkille. Osallistujien odotetaan tietävän perusteet sekä Robot Frameworkista että Pythonista.
Vaadittaviin Robot Framework -taitoihin kuuluu yleisarkkitehtuurin ymmärtäminen, testien ajaminen ja kirjaston tarjoamien avainsanojen käyttäminen testidatassa. Pärjäät hyvin, jos olet joskus käyttänyt Robot Frameworkia johonkin. Vaihtoehtoisesti voit harkita tarjoamaamme Robot Framework hands-on -koulutukseen osallistumista.
Tarvittavaan Python-osaamiseen kuuluu perusteet, kuten funktioiden, moduulien, luokkien ja poikkeusten luominen ja käyttäminen. Järjestämme erikseen Python-koulutusta henkilöille, joille Python on uusi tuttavuus. Koulutuksen ohjelmaa voidaan käyttää yksityiskohtaisempana listana vaadittavista taidoista.
Koulutuskielenä toimii tarvittaessa englanti.

VAATIMUKSET
Osallistujilla tulisi olla kannettava tietokone, johon on asennettu Python 2.6 tai 2.7. Käyttöjärjestelmällä ei ole väliä, mutta osallistujien pitäisi olla tottuneita käyttämään laitetta ja heillä tulisi olla siihen ylläpitäjän käyttöoikeudet.
Parityöskentely yhdellä kannettavalla tietokoneella on myös mahdollista. Kurssin järjestäjät voivat myös tarvittaessa tarjota varaläppärin ilman lisäkustannuksia.

OHJELMA
Yleiskatsaus koulutuksessa käsiteltäviin aiheisiin löytyy alta. Sitä voidaan muokata osallistujien tarpeiden ja kiinnostustenkohteiden mukaisesti.

Testikirjastojen luominen
- Kirjaston nimi
- Argumentit kirjastoon
- Kirjaston löytäminen (PYTHONPATH)
- Kirjasto kuuntelijana

Avainsanojen luominen
- Argumentit
- Status (hyväksytty/hylätty)
- Palautusarvot
- Kirjaaminen
- Fataalit ja jatkuvat viat

Erilaiset kirjastotyypit ja APIt
-Kirjasto moduulina
- Kirjasto luokkana
- Dynaamiset kirjastot
- Hybridikirjastot
- Etäkirjastot

Olemassa olevien kirjastojen laajentaminen

Julkaiseminen
- Testaus
- Dokumentaatio
- Pakkaus
- Jakelu

Mistä löytää lisätietoja

Maksutapa: Lasku​ 
Hinta: 
799€ / 1200$
Kouluttaja: Ismo Aro, Chairman of the Board of Robot Framework Foundation

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.

The Real Git

Ohjelmoijana käytät versionhallintaa läpi koko päivän. Se on yksi tärkeimmistä työkaluistasi. Oppimalla Gitin kunnolla teet itsellesi ja koko tiimillesi suuren palveluksen. Voit kiittää itseäsi myöhemmin.

Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut käskevät sinua pullaamaan ja toiset fetchaamaan? Oletko koskaan yrittänyt rebasea ilman, että oikeasti ymmärrät, mitä olet tekemässä? Onko työkaverisi koskaan pushanut vahingossa koko mp3-kokoelmansa yhteiseen tietovarastoonne?

Tavoitteet

 • Vahva ymmärrys Gitin perusteista.
 • Git ja hajautettu versionhallinta eivät enää pelota sinua.
 • Ymmärrät, mitä voit tehdä Gitillä ja mitä et.
 • Sinulla on hyvät eväät tutkiaksesi Gitiä tarkemmin itseksesi.

Kohdeyleisö

 • Kuka tahansa, joka haluaa oikeasti ymmärtää Gitiä. Jopa täydet versionhallintakeltanokat ovat lämpimästi tervetulleita!
 • Ehkä jo käytät Gitiä, mutta haluat syventää tietojasi.
 • Ehkä haluat opettaa Gitiä muille, mutta sinulla ei ole riittävästi itseluottamusta.
 • Ehkä olet siirtymässä Gitiin tai harkitsemassa sitä.

Vaatimukset
Kannettava tietokone, johon on asennettu Git ja gitk. Käytämme komentorivi-gitiä ja gitk:ta, graafista tietovarastoselainta. Nämä ovat saatavilla useimmille alustoille osoitteesta http://git-scm.com​.

Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Aleksi Aalto (Omoroi)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin academy [at] siili.com (yhteydessä), mikäli haluat kuulla lisää.