Events and courses

We host networking events and offer training at our Siili Academy. We can help you broaden your skills in design, information, and technology to meet the needs of the changing digital world.  

Käyttökokemus -työpaja

Blankon yhteistyökumppanina järjestämme blankolaisille Siilin keskustatoimistolla design-työpajan. Työpajan kouluttajana on Siilin oma UI/UX Designer toimiva Juha Heimovirta.
Sign up

Want to hear about our upcoming events and trainings?