Design

 • Työpajat

  Designin hyödyntäminen ketterissä projekteissa on haasteellista. Siilillä on vahva visio luovasta ja menestyksekkäästä designista. Pitkän ja monipuolisen kokemuksemme ansiosta olemme luotettava kumppani projekteissa, joissa käyttäjäkokemus on keskeistä.

  Design ei ole meille vain kekseliästä suunnittelua ja ongelmanratkaisua. Se on myös liiketoiminta- ja sisältökeskeinen tapa kehittää palveluja. Siili on panostanut vahvasti sisältökeskeisen muotoilun ja siihen liittyvien prosessien kehittämiseen, jotta asiakkaan organisaatiota voidaan yhtenäistää liiketoiminnan, markkinoinnin ja tietotekniikan osalta. Näin luodaan entistä menestyksekkäämpiä ja käyttäjäystävällisempiä palveluja.

 • Prototypointi

  Prototypointia hyödyntävä desing on osoittautunut menestyksekkääksi ja se tekee designista paitsi ketterää myös täysin läpinäkyvää. Prototypointi on koko muotoiluprosessin kattava menetelmä, jonka avulla voidaan luoda entistä laadukkaampia käyttäjäliittymiä ja myös nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä.

 • Design

  Digitaalisten palvelujen design tarkoittaa usein käyttäjäkokemuksen suunnittelua eri päätelaitteille eri ympäristöissä. Tavoitteena on rakentaa paras mahdollinen käyttäjäkokemus mahdollisimman nopeasti mahdollisimman suurelle yleisölle (responsiivinen/progessiivinen design). Siili on alusta alkaen toteuttanut responsiivisia palveluja sekä pienessä että suuressa mittakaavassa. Lisäksi toteutamme eri mobiilipäätelaitteille optimoituja sovelluksia ja palveluja. 

Teknologia

 • Taitoa ja kokemusta

  Siili on taitava ja kokenut ohjelmistokehittäjä alustasta ja teknologiasta riippumatta. Monipuolinen kokemuksemme takaa sujuvan konseptivaiheen ja toteutuksen. Jatkuvan seurannan ansiosta muutostarpeisiin reagoidaan nopeasti.

  Painotamme DevOps-periaatteita, ja tavoitteenamme on manuaalisten tehtävien automatisointi ja jatkuva käyttöönotto. Jokainen Siili tietää, mitä puhdas koodi tarkoittaa, ja tuotamme laadukkaasti suunniteltuja ja toteutettuja ohjelmistoja.

 • Parhaat työkalut ja teknologiat

  Valitsemme aina asiakkaan tavoitteisiin parhaiten sopivimmat työkalut ja teknologiat huomioiden liiketoimintatavoitteet, toimintaympäristön, ei-toiminnalliset vaatimukset ja osaamisen saatavuuden. Toimintamme perustuu vahvaan kokemukseemme, osaamiseemme ja teknologioista riippumattomaan lähestymistapaamme. Emme koskaan aseta tuotteita, teknologioita tai työkaluja asiakkaan tarpeiden edelle.

 • Tarinalliset työskentelymenetelmät

  Projektien johtamisessa käytämme tarinallisia työskentelymenetelmiä, joiden avulla hahmotamme, mitä olemme tekemässä, miksi ja kenelle. Tämä koskee myös ei-toiminnallisia vaatimuksia. Jokaisen työvaiheen vaatimukset on määritelty selkeästi, ja toteutustiimi on sitoutunut täyttämään ne. Niihin kuuluvat myös hyväksymistä ja testausta koskevat vaatimukset.

Data

 • Informaationhallinta

  Digitalisaation edetessä kaikessa liiketoiminnassa näemme kokonaisvaltaisen informaationhallinnan yhtenä kulmakivenä pudotuspelissä, jossa liiketoiminnan ydinprosessit ja ihmiset tarvitsevat oikeaa dataa oikeaan aikaan suorittaakseen liiketoiminnalle kriittisiä toimintoja jatkuvasti ilman viivettä tai virheitä ja tehdäkseen tärkeitä päätöksiä faktoihin perustuen. Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa mm. prosessit, informaatioarkkitehtuurit, hallintamallit, datastandardit, datan laatumittarit sekä master data hubit hyödyntäen alan parhaita käytäntöjä. Näin autamme asiakkaitamme nostamaan informationhallintaansa uudelle tasolle vastaamaan digitaalisen liiketoiminnan tarpeita.

  Digitalisaatio nostaa myös yksityisyyden ymmärtämisen ja hallinnan yhä tärkeämmäksi teemaksi. Oikein hoidettu informaationhallinta on edellytys yksityisyyden suojaan liittyvien lakien ja asetusten vaatimusten täyttämiselle.

 • Analytics and Big Data

  Analytiikkaa voidaan hyödyntää yllättävän monessa tilanteessa – missä dataa, sinne analytiikkaa. Näemme, että sovelluksiin ja digitaalisiin palveluihin yleisesti on sisällytettävä kokonaisvaltaista analyyttistä ajattelua suunnitteluprosessista lähtien.  Vauhdilla kasvava datan määrä ja lähteet, varsinkin esineiden internetistä, vaativat usein Big Data ratkaisuja datan keräämiseen ja tallentamiseen. Mutta hyvinkään hallittu data yksinään ei auta menestyksekkään liiketoiminnan tekemisessä. Vain jalostamalla data informaatioksi ja siitä vielä päätöksentekoa tukevaksi ymmärrykseksi voi saavuttaa selkeitä kilpailuetuja. Tietovarastot ja business intelligence eivät katoa minnekään, mutta enenevissä määrin siirrytään kohti edistyksellistä analytiikkaa, jonka avulla suurista datamääristä jalostettua ymmärrystä voidaan visualisoida optimaalisten päätösten tueksi. Pilvipalveluiden mahdollistamat skaalautuvuus- ja ketteryysedut, avoin data ja koneoppiminen ovat esimerkkejä trendeistä, jotka osaltaan mahdollistavat yhä paremmat ratkaisut liiketoimintaan.

   

Bootstrapping

 • Integraatiot

  Yritysten ohjelmistojärjestelmät rakentuvat yleensä vuosikymmenien kuluessa, ja suurin osa niiden toiminnoista liittyy vanhoihin järjestelmiin. Uusimmatkin palvelut ja toiminnot ovat yhteydessä olemassa oleviin resursseihin ja tietoihin. Siksi integroinnit ovat olennainen osa kokonaisratkaisua ja toiminnallisuutta. Teknologioista riippumaton lähestymistapamme takaa, että ratkaisu perustuu aidosti asiakkaan tarpeisiin ja olemassa olevaan ohjelmistoratkaisuun.

 • Lean-palvelujohtaminen

  Ketterä kehittämisprosessi tarvitsee tuoteomistajan (Product Owner, PO), jolla on vahva prosessituntemus. Asiakkaan liiketoiminta tarvitsee projektipäällikön (Project Manager, PM) päätöksentekoon ja projektin seurantaan (ROI). Sovellus on rakennettava siten, että se optimoi asiakkaan tietojärjestelmän ja tukee asiakkaan keskeisiä tietovirtoja. Ratkaisun on myös täytettävä loppukäyttäjän odotukset. Siksi Siilin projektipäällikkö keskittyy siihen, mitä tehdään, ja luo näin aidosti lisäarvoa ja antaa samalla asiantuntijatiimille mahdollisuuden päättää teknisestä puolesta. ”Designin toteutuksesta arvon tuottamiseen.”

 • Arkkitehtuuri

  Siilin sovellukset rakennetaan asiakkaan järjestelmiin sopiviksi. Arkkitehtuurimme takaa parhaat mahdolliset tulokset asiakkaalle. Meillä on Suomen parasta arkkitehtuuriosaamista, ja lähtökohtanamme ovat aina asiakkaan liiketoimintaprosessit ja taidot. Teknologiariippumaton lähestymistapamme varmistaa asiakaskeskeisen järjestelmäkehityksen.