Akatemia

Design

Data-Driven Design Käytännössä

Käytännönläheinen yhden päivän kurssi innostaa käymällä läpi todellisia tarinoita datalähtöisen designin onnistumisista ja epäonnistumisista. Opit käyttämään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä tuotekehityksen ja organisaation oppimisen moottorina.

Keskeinen sisältö:

 •     Designin testaaminen tosielämässä
 •     Välineet ja menetelmät näyttöön perustuville design-päätöksille
 •     Datakeskeisen suunnittelukulttuurin vaaliminen

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

 •     Tietävät miten hyödyntää dataa, kyselyitä ja testausta ymmärtääkseen paremmin kohdeyleisöään ja nykyisiä asiakkaitaan.
 •     Osaavat johtaa liiketoiminnan tavoitteista digitaalisen palvelun KPI:t ja niiden tavoitetason.
 •     Ymmärtävät miten testausmahdollisuuksia priorisoidaan, miten luodaan hyviä hypoteeseja, ja miten testit rakennetaan ja viedään läpi.
 •     Tietävät miten testituloksia analysoidaan ja miten niistä tehdään johtopäätöksiä, jotka johtavat tekemiseen ja vaikuttavat tulokseen.
 •     Hahmottavat millaista jatkuvaa, järjestelmällistä työskentelymallia datalähtöinen kehittäminen vaatii, ja miten sitä voi lähteä kehittämään oman palvelun näkökulmasta.

Koulutus on yhdistelmä luentoa ja yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Osallistujat eivät tarvitse omia tietokoneita.

Opetuskieli: Suomi
Hinta: 490€ (ALV 0%)
Maksutapa: Lasku​
Kouluttajat: Saara Lehmuskoski, Juha Karttunen, Mikko Olin

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Ketterä Kokonaisarkkitehtuurityö

Tällä yhden päivän kurssilla opit, kuinka kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset (TOGAF, JHS179), mallinnusmenetelmät ja ketterän kehittämisen periaatteet (esim. SAFe) saadaan toimimaan saumattomasti yhteen käytännössä. Kurssi soveltuu toimintakyvyn tai IT-ratkaisujen kehittäjille ja kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Kurssilla käydään seuraavat aihealueet läpi:

- mitä arkkitehtuurityö on ja mihin sitä tarvitaan

- mitä hyötyä kokonaisarkkitehtuurista on organisaatiolle

- miten hyödyntää kokonaisarkkitehtuurin viitekehikkoja käytännössä

- miten kokonais-, järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurit liittyvät toisiinsa

- miten ketterät kehitysmenetelmät ja arkkitehtuurityö saadaan nivoutumaan toisiinsa

Kurssin käynyt kykenee:

- tunnistamaan omalle organisaatiolle merkityksellisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet

- havaitsemaan keskeiset muutoskohteet strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi

- tunnistamaan, mallintamaan ja analysoimaan omalle organisaatiolle hyödylliset keskeiset käsitteet, asiat ja niiden väliset riippuvuudet

- jäsentämään organisaation toiminnan ajurit, päämäärät ja tavoitteet, ja hahmottamaan näistä organisaation tarvitsemat kyvykkyydet eri arkkitehtuurin osa-alueilta

- hahmottamaan tarvittavat kehittämisideat osaksi kokonaisarkkitehtuuria tehokkaasti ja ketterästi

Opetuskieli: Suomi tai Englanti
Hinta: 490€ (alv 0%)
Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Ari Anturaniemi

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Service Design Thinking Työpaja

Seuraava kurssi 13.6.2017

Kahden päivän korkeaoktaaninen työpaja, jossa keskitytään palvelumuotoilu ajatteluun operatiivisena toimintamallina ja palveluinnovaatioiden primus mooottorina. Käymme läpi palvelumuotoilu ajattelun periaatteet käytännönläheisten harjoitteiden ja esimerkkien kautta, ongelmanasettelusta aina eri palveluskenaarioiden prototypointiin asti.

 

Opetuskieli: Englanti
Hinta: 900€ (ALV 0%)
Maksutapa: Lasku​
Kouluttaja: Antero Kivikoski

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Englanti
900.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Tarinoiden Voima – Storytelling Liiketoimintastrategiana

Seuraava kurssi 4.10.2017

Tällä puolen päivän kurssilla opit oleellisen storytellingistä eli tarinallistamisesta ja sen hyödyntämisestä brändin sisältöjen ja markkinoinnin tuottamisessa.
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät esim. sisältömarkkinoinnin, brändiviestinnän tai palvelumuotoilun parissa.

Kurssilla käsitellään mm.:

 •     Miten hyvät tarinat rakentuvat
 •     Millaisilla tarinoilla on rakennettu menestysbrändejä
 •     Miten storytelling auttaa brändejä
 •     Miten löytää brändin oma ääni
 •     Miten tehdä sisältömarkkinointistrategia eli mitä ottaa huomioon brändin tarinan kertomisessa

Kurssin käytyäsi osaat:

 •     Kiteyttää brändisi tarinan
 •     Luoda kiinnostavia ja relevantteja sisältöjä asiakkaillesi
 •     Kertoa koukuttavia tarinoita!

Luento-osuuden lisäksi kurssilla tehdään myös yhteisiä kirjoitusharjoituksia.

Opetuskieli: Englanti
Hinta: 280€ (alv 0%)
Maksutapa: Lasku
Kesto: n. 3h
Kouluttaja: Leena Viitanen

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
280.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Menetelmät

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Seuraava kurssi 20.9.2017

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Framework, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä isoissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja parhaita käytäntöjä muutoksen aloittamiseksi yrityksessä SAFe mallin mukaiseksi.

Kurssi on tarkoitettu johto- ja päällikkötason tehtävissä työskenteleville sekä ketterän kehityksen ja agile periaatteiden lähettiläille suurissa ohjelmistokehityshankkeissa. Sertifikaatin saaminen edellyttää kokeen läpäisemistä.

Kurssin sisältö:
Päivä 1:
- Lean-Agile arvot
- SAFe periaatteet
- Usean tiimin ketterän ohjauksen malli   
- Käytännön harjoitus yhteiselle suunnittelutapahtumalle
Päivä 2:
- Arvo perustainen toiminnanohjaus
- Ketterän portfolion luominen
- Lean-Agile johtaminen

Opetuskieli: Englanti
Hinta: 1200€ (ALV 0%)
Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Englanti
1200.00€ (ALV 0%)
Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Englanti
1200.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

SAFe for Teams with SAFe Practitioner Certification

Seuraava kurssi 6.6.2017

Kaksipäiväinen kurssi laajentaa Scrum-menetelmää sisältämään lean-ajattelun periaatteet, roolit, prosessit ja menetelmät, miten tuottaa laadukkaita ohjelmistoja usean ohjelmistokehitystiimin toimintaympäristössä.

SAFe Practitioner -sertifiointikurssi on tarkoitettu ohjelmistokehittäjille, testaajille, projektipäälliköille, tuotepäälliköille ja muille ohjelmisto- ja palvelukehitykseen osallistuville henkilöille. Kokemus Scrum-menetelmästä on vaatimus kurssille osallistumiselle. Sertifikaatin saaminen edellyttää kokeen läpäisemistä.

Kurssilla opit:

SAFe-toimintamallin ja Lean-Agile pääperiaatteet.

Scrum Master ja Product Owner roolit ja vastuut laajoissa organisaatioissa tehokkaasti toimivien ketterien tiimien mahdollistajana.

Tiimin backlogin muodostaminen, user storien tuottaminen, niiden arviointi ja priorisointi sekä  hyväksymiskriteerien määrittäminen.  SAFe-mallissa tiimin backlog on osa koko yrityksen backlogia ja portfoliota.

Sprint-käytännöt, suunnittelu, backlogin työstäminen, seuranta, katselmukset ja toiminnan jatkuva kehittäminen. SAFe-mallissa tuo mukanaan tiimien väliset ja yhteiset käytännöt.

Agile-menetelmien käytännöt (TDD, ATTD, testiautomaatio ja jatkuva integrointi) sekä miten välttää toiminnan taantuminen.

Opetuskieli: Englanti
Hinta: 800 € (ALV 0 %)
Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Englanti
800.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

 

Akatemian vetäjät

 • Antero Kivikoski

  Director, Service Innovation

  Antero on monialainen luovan suunnittelun, design-ajattelun ja strategiatyön ammattilainen yli 12 vuoden kokemuksella. Antero valmentaa yrityksiä - startupeista suuriin monikansallisiin toimijoihin - ymmärtämään digitaalisaation vaatimukset ja mahdollisuudet sekä löytämään jokaisessa yrityksessä piilevän luovan potentiaalin.

 • Antti Liukkonen

  Director, Lean Ownership

  Antilla on yli 18 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisen ja teknologian alueilta. Antti auttaa yrityksiä informaationhallinnan strategioiden ja business-arkkitehtuurin luomisessa sekä Lean-ajattelun omaksumisessa ja käyttöönotossa.

 • Ari Anturaniemi

  Senior Consultant, Architectures

  Ari on käytännönläheinen konsultti, jolla on yli 30 vuoden kokemus järjestelmä- ja yritysarkkitehtuurien suunnittelusta sekä liiketoiminnan operatiivisesta kehittämisestä. Ari keskittyy nykyisin jakamaan valtaisaa kokemustaan niin yrityksille kuin julkishallinnon organisaatioille valmennuksissa ja koulutuksissa.