Akatemia

päivä

29-30.03.2017

hinta

1200€

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Framework, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä isoissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja parhaita käytäntöjä muutoksen aloittamiseksi yrityksessä SAFe mallin mukaiseksi.

päivä

19-20.04.2017

hinta

600€

Kahden päivän korkeaoktaaninen työpaja, jossa keskitytään palvelumuotoilu ajatteluun operatiivisena toimintamallina ja palveluinnovaatioiden primus mooottorina. Käymme läpi palvelumuotoilu ajattelun periaatteet käytännönläheisten harjoitteiden ja esimerkkien kautta, ongelmanasettelusta aina eri palveluskenaarioiden prototypointiin asti.

päivä

12.04.2017

hinta

490€

Käytännönläheinen yhden päivän kurssi innostaa käymällä läpi todellisia tarinoita datalähtöisen designin onnistumisista ja epäonnistumisista. Opit käyttämään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä tuotekehityksen ja organisaation oppimisen moottorina.

päivä

20.04.2017

hinta

490€

Tällä yhden päivän kurssilla opit, kuinka kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset (TOGAF, JHS179), mallinnusmenetelmät ja ketterän kehittämisen periaatteet (esim. SAFe) saadaan toimimaan saumattomasti yhteen käytännössä. Kurssi soveltuu toimintakyvyn tai IT-ratkaisujen kehittäjille ja kehittämisestä vastaaville henkilöille.

päivä

4.05.2017

hinta

280€

Tällä puolen päivän kurssilla opit oleellisen storytellingistä eli tarinallistamisesta ja sen hyödyntämisestä brändin sisältöjen ja markkinoinnin tuottamisessa. Kurssi soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät esim. sisältömarkkinoinnin, brändiviestinnän tai palvelumuotoilun parissa.

päivä

16-17.05.2017

hinta

900€

Kahden päivän korkeaoktaaninen työpaja, jossa keskitytään palvelumuotoilu ajatteluun operatiivisena toimintamallina ja palveluinnovaatioiden primus mooottorina. Käymme läpi palvelumuotoilu ajattelun periaatteet käytännönläheisten harjoitteiden ja esimerkkien kautta, ongelmanasettelusta aina eri palveluskenaarioiden prototypointiin asti.

päivä

23-24.05.2017

hinta

1200€

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Framework, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä isoissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja parhaita käytäntöjä muutoksen aloittamiseksi yrityksessä SAFe mallin mukaiseksi.

päivä

13-14.06.2017

hinta

900€

Kahden päivän korkeaoktaaninen työpaja, jossa keskitytään palvelumuotoilu ajatteluun operatiivisena toimintamallina ja palveluinnovaatioiden primus mooottorina. Käymme läpi palvelumuotoilu ajattelun periaatteet käytännönläheisten harjoitteiden ja esimerkkien kautta, ongelmanasettelusta aina eri palveluskenaarioiden prototypointiin asti.

SAFe for Teams with SAFe Practitioner certification

päivä

TBA

hinta

800€

Tulossa pian
Kaksipäiväinen kurssi laajentaa Scrum-menetelmää sisältämään lean-ajattelun periaatteet, roolit, prosessit ja menetelmät, miten tuottaa laadukkaita ohjelmistoja usean ohjelmistokehitystiimin toimintaympäristössä. SAFe Practitioner -sertifiointikurssi on tarkoitettu ohjelmistokehittäjille, testaajille, projektipäälliköille, tuotepäälliköille ja muille ohjelmisto- ja palvelukehitykseen osallistuville henkilöille.

Akatemian vetäjät

 • Antero Kivikoski

  Director, Service Innovation

  Antero on monialainen luovan suunnittelun, design-ajattelun ja strategiatyön ammattilainen yli 12 vuoden kokemuksella. Antero valmentaa yrityksiä - startupeista suuriin monikansallisiin toimijoihin - ymmärtämään digitaalisaation vaatimukset ja mahdollisuudet sekä löytämään jokaisessa yrityksessä piilevän luovan potentiaalin.

 • Antti Liukkonen

  Director, Lean Ownership

  Antilla on yli 18 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisen ja teknologian alueilta. Antti auttaa yrityksiä informaationhallinnan strategioiden ja business-arkkitehtuurin luomisessa sekä Lean-ajattelun omaksumisessa ja käyttöönotossa.

 • Ari Anturaniemi

  Senior Consultant, Architectures

  Ari on käytännönläheinen konsultti, jolla on yli 30 vuoden kokemus järjestelmä- ja yritysarkkitehtuurien suunnittelusta sekä liiketoiminnan operatiivisesta kehittämisestä. Ari keskittyy nykyisin jakamaan valtaisaa kokemustaan niin yrityksille kuin julkishallinnon organisaatioille valmennuksissa ja koulutuksissa.