Akatemia

Design

Data-Driven Design Käytännössä

Seuraava kurssi 13.9.2017

Käytännönläheinen yhden päivän kurssi innostaa käymällä läpi todellisia tarinoita datalähtöisen designin onnistumisista ja epäonnistumisista. Opit käyttämään laadullisia ja määrällisiä menetelmiä tuotekehityksen ja organisaation oppimisen moottorina.

Keskeinen sisältö:

 •     Designin testaaminen tosielämässä
 •     Välineet ja menetelmät näyttöön perustuville design-päätöksille
 •     Datakeskeisen suunnittelukulttuurin vaaliminen

Koulutuksen jälkeen osallistujat:

 •     Tietävät miten hyödyntää dataa, kyselyitä ja testausta ymmärtääkseen paremmin kohdeyleisöään ja nykyisiä asiakkaitaan.
 •     Osaavat johtaa liiketoiminnan tavoitteista digitaalisen palvelun KPI:t ja niiden tavoitetason.
 •     Ymmärtävät miten testausmahdollisuuksia priorisoidaan, miten luodaan hyviä hypoteeseja, ja miten testit rakennetaan ja viedään läpi.
 •     Tietävät miten testituloksia analysoidaan ja miten niistä tehdään johtopäätöksiä, jotka johtavat tekemiseen ja vaikuttavat tulokseen.
 •     Hahmottavat millaista jatkuvaa, järjestelmällistä työskentelymallia datalähtöinen kehittäminen vaatii, ja miten sitä voi lähteä kehittämään oman palvelun näkökulmasta.

Koulutus on yhdistelmä luentoa ja yksilö- ja ryhmäharjoituksia. Osallistujat eivät tarvitse omia tietokoneita.

Maksutapa: Lasku​
Kouluttajat: Juha Karttunen, Saara Lehmuskoski

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
490.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Design Thinking Session

This half-day inspirational session makes your creativity run wild, and it works as a catalyst for team building.

This learning experience is for anyone interested in inventive, human-centred design methodology applied on solving complex problems and designing products and services. The session is suitable for groups up to 20 people.

The session will cover the fundamentals of Design Thinking as well as key tools and terminology, powered with real-life cases. After the session, you’ll understand the role of Design Thinking as a driver for innovation and creativity, and you’re able to design better suited products and services.

Language: Finnish or English
Duration: 3 hours
Reference price: 2500€ for a group of up to 20 attendees
Payment method: Invoice
Coach: Antero Kivikoski, Director of Innovation
LinkedIn

 

Design Thinking is a human-centred approach, based on an understanding of the end user’s needs and environment. It is applied on designing products, services, and processes relevant from a human perspective, while executing the desired business impact.

Design Thinking provides a systematic process for understanding, ideation, definition, and validation of challenges and opportunities.

We run the Design Thinking Session on demand. Please contact us via academy@siili.com for a price quote and more information.

Design Thinking Workshop

Seuraava kurssi 14.9.2017

In this one-day intensive workshop you will get a basic understanding of the Design Thinking mind-set, principles, key tools, and terminology.

The workshop is for anyone interested in inventive, human-centred design methodology applied on solving complex problems and designing products and services.

On the hands-on session we will work on an actual case, starting from a problem statement and finishing to a prototype of a service scenario.

The result of the workshop is a new product or service innovation, created together by the participants by applying Design Thinking.

Tools practised during the training: Ethnographic research, Stakeholder Mapping, Value Network Mapping, Personas, Customer Journey Mapping (Customer Insights), Service Scenario (and role-play), and Prototyping.

Language: Finnish, or English by request
Duration: 1 day, price includes breakfast and lunch
Payment method: Invoice
Facilitator: Antero Kivikoski, Director of Innovation

Design Thinking is a human-centred approach, based on an understanding of the end user’s needs and environment. It is applied on designing products, services, and processes relevant from a human perspective, while executing the desired business impact.

Design Thinking provides a systematic process for understanding, ideation, definition, and validation of challenges and opportunities.

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
380.00€ (ALV 0%)
Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
380.00€ (ALV 0%)
Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
380.00€ (ALV 0%)
Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
380.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Innovation Sprint

A two-day comprehensive sprint with a focus on Design Thinking as an operating model and a driver for innovation.

The sprint is for anyone interested in inventive, human-centred design methodology applied on solving complex problems and designing products and services.

During the hands-on session, we will cover every step in the Design Thinking methodology, from the very basics to extensive tools, by using a tailored problem scenario.

The sprint will deliver a real service or product innovation, and is suitable for teams up to 6–8 persons with no previous experience in Design Thinking.

Language: Finnish or English
Duration: 2 days
Reference price: 6500€ for a group of up to 6 attendees
Payment method: Invoice
Facilitator: Antero Kivikoski, Director of Innovation
antero.kivikoski@siili.com
+358 40 5175799
LinkedIn

 

Design Thinking is a human-centred approach, based on an understanding of the end user’s needs and environment. It is applied on designing products, services, and processes relevant from a human perspective, while executing the desired business impact.

Design Thinking provides a systematic process for understanding, ideation, definition, and validation of challenges and opportunities.

We run the Innovation Sprint on demand. Please contact us via academy@siili.com for a price quote and more information.

Ketterä Kokonaisarkkitehtuurityö

Tällä yhden päivän kurssilla opit, kuinka kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset (TOGAF, JHS179), mallinnusmenetelmät ja ketterän kehittämisen periaatteet (esim. SAFe) saadaan toimimaan saumattomasti yhteen käytännössä. Kurssi soveltuu toimintakyvyn tai IT-ratkaisujen kehittäjille ja kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Kurssilla käydään seuraavat aihealueet läpi:

- mitä arkkitehtuurityö on ja mihin sitä tarvitaan

- mitä hyötyä kokonaisarkkitehtuurista on organisaatiolle

- miten hyödyntää kokonaisarkkitehtuurin viitekehikkoja käytännössä

- miten kokonais-, järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurit liittyvät toisiinsa

- miten ketterät kehitysmenetelmät ja arkkitehtuurityö saadaan nivoutumaan toisiinsa

Kurssin käynyt kykenee:

- tunnistamaan omalle organisaatiolle merkityksellisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet

- havaitsemaan keskeiset muutoskohteet strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi

- tunnistamaan, mallintamaan ja analysoimaan omalle organisaatiolle hyödylliset keskeiset käsitteet, asiat ja niiden väliset riippuvuudet

- jäsentämään organisaation toiminnan ajurit, päämäärät ja tavoitteet, ja hahmottamaan näistä organisaation tarvitsemat kyvykkyydet eri arkkitehtuurin osa-alueilta

- hahmottamaan tarvittavat kehittämisideat osaksi kokonaisarkkitehtuuria tehokkaasti ja ketterästi

Opetuskieli: Suomi tai Englanti
Hinta: 490€ (alv 0%)
Maksutapa: Lasku
Kouluttaja: Ari Anturaniemi

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Tarinoiden Voima – Storytelling Liiketoimintastrategiana

Seuraava kurssi 4.10.2017

Tällä puolen päivän kurssilla opit oleellisen storytellingistä eli tarinallistamisesta ja sen hyödyntämisestä brändin sisältöjen ja markkinoinnin tuottamisessa.
Kurssi soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät esim. sisältömarkkinoinnin, brändiviestinnän tai palvelumuotoilun parissa.

Kurssilla käsitellään mm.:

 •     Miten hyvät tarinat rakentuvat
 •     Millaisilla tarinoilla on rakennettu menestysbrändejä
 •     Miten storytelling auttaa brändejä
 •     Miten löytää brändin oma ääni
 •     Miten tehdä sisältömarkkinointistrategia eli mitä ottaa huomioon brändin tarinan kertomisessa

Kurssin käytyäsi osaat:

 •     Kiteyttää brändisi tarinan
 •     Luoda kiinnostavia ja relevantteja sisältöjä asiakkaillesi
 •     Kertoa koukuttavia tarinoita!

Luento-osuuden lisäksi kurssilla tehdään myös yhteisiä kirjoitusharjoituksia.


Hinta: 280€ (alv 0%)
Maksutapa: Lasku
Kesto: n. 3h
Kouluttaja: Leena Viitanen

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
280.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Menetelmät

Certified Scrum Product Owner

Seuraava kurssi 15.8.2017

Certified Scrum Product Owner kurssi on 2-päiväinen kurssi, joka esittelee ketteryyden käsitteet Scrum-ajattelutapaa käyttäen. Kurssin suorittaneista osallistujista tulee sertifioituja Scrum tuoteomistajia, jotka osaavat asiakkaan edustajina ketterästi teettää monimutkaisia tuotteita

Ketterä ohjelmistotuotanto lisää ohjelmistokehityksen tuottavuutta ja laatua ja vähentää sen riskejä.  Scrum on iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Scrumissa kehitystiimi toimittaa laadukasta ja tuotantokelpoista toiminnallisuutta jokaisen Sprintin lopussa luoden ketteryyden, joka tarvitaan, jotta nopeasti muuttuviin vaatimuksiin voidaan vastata.   

Scrum-ajattelukehys haastaa käyttäjänsä koko ajan fokusoitumaan jatkuvaan parantamiseen ja sen sprintit luovat pysyvyyden, joka tarvitaan tulosten aikaansaamiseen ympäristössä, jossa tarpeet muuttuvat koko ajan.

Nämä piirteet ovat johtaneet siihen, että Scrumista on tullut maailman suosituin ketterän ohjelmistotuotannon viitekehys.

Tavoite
Scrumissa tuoteomistajat ovat vastuussa tietojärjestelmien tai muiden monimutkaisten liiketoimintahankkeiden rakennuttamisesta.

Valmennuksessa he oppivat tuntemaan Scrum ajattelun ja käytännöt niin, että he voivat aloittaa työn Scrum tuoteomistajina.

Kohderyhmä
Scrum tuoteomistajat, liiketoiminnan omistajat, liiketoiminnan kehittäjät, asiakkaat ja päälliköt.

Kurssi pidetään Suomeksi käyttäen englanninkielistä materiaalia.

Päivä 1

8.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.00 Mitä tuoteomistajalta odotetaan?
•    Agile manifesti, periaatteet ja käytännöt
•    Miksi ketteryys toimii ?
•    Menestystarinoita
•    Sudenkuopat
Scrum-yleiskatsaus
•    Scrum-ajattelu
•    Scrumin arvot
•    Empiirinen prosessin ohjaus
•    Aktiviteetit ja tuotokset  
•    Scrumin työnkulku
•    Valmiin määritelmä (Definition of done)
Roolit ja vastuut
•    Tuoteomistaja (Scrum product owner)
•    Itseohjautuva ja itseään johtava tiimi
•    ScrumMaster
Tuotevisio
•    Miksi tarvitsemme tuotevisiota?
•    Vision ominaisuudet
•    Liiketoimintaperuste (Business Case)
•    Tekniikat vision luomiseksi
•    Ajoitus (Roadmaps)
Kehitysjono (Product backlog)
•    Käyttäjätarinat (user stories)
•    Käyttäjätarinoiden täydentäminen
•    Hyväksymiskriteerit ja hyväksymistestiohjattu kehitys
•    Kehitysjonon tarkentaminen (product backlog refinement)
Arviointi
•    Tarkkuus, koko ja kesto
•    Monitasoinen arviointi
Priorisointi
•    Sopiva taso priorisoinnille
•    Priorisoinnin tekniikat
•    Riskit ja riippuvuudet
•    Muodolliset tekniikat
16.00 Päivä päättyy

    Päivä 2

9.00 Julkaisujen hallinta
•    Tavoite
•    Mukautuva, iteratiivinen, yhteistoiminnallinen
•    Tekninen velka
•    Julkaise ajoissa ja usein
•    Julkaisusuunnitelma
Sprintit
•    Tuoteomistajan rooli
•    Tuoteomistaja Scrum- kokouksissa
•    Yhteistyö
•    Edistymisen seuranta
•    Sprintin keskeyttäminen
Scrum isoissa projekteissa
•    Yritystason Scrum
•    Tuoteomistajien tiimi
•    Scrum of Scrums -palaverit
•    Maantieteellisesti hajautettu Scrum
EXTRA: Scrum ja organisaatiot
•    Ketterä & lean organisaatio ja ketterä hallinto
•    Sopimukset ja hankinta
•    Työskentely perinteisten organisaatioiden kanssa
Yhteenveto
16.00 Kurssi päättyy

Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Pentti Virtanen, Mikko Olin

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
1550.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

Leading SAFe with SAFe Agilist Certification

Seuraava kurssi 20.9.2017

Kaksipäiväinen kurssi antaa perustiedot Scaled Agile Framework, lean-ajattelun ja ohjelmisto- ja palvelukehityksen ohjauksen pääperiaatteista ja niiden hyödyntämisestä isoissa yrityksissä. Kurssi tarjoaa työkaluja ja parhaita käytäntöjä muutoksen aloittamiseksi yrityksessä SAFe mallin mukaiseksi.

Kurssi on tarkoitettu johto- ja päällikkötason tehtävissä työskenteleville sekä ketterän kehityksen ja agile periaatteiden lähettiläille suurissa ohjelmistokehityshankkeissa. Sertifikaatin saaminen edellyttää kokeen läpäisemistä.

Kurssin sisältö:
Päivä 1:
- Lean-Agile arvot
- SAFe periaatteet
- Usean tiimin ketterän ohjauksen malli   
- Käytännön harjoitus yhteiselle suunnittelutapahtumalle
Päivä 2:
- Arvo perustainen toiminnanohjaus
- Ketterän portfolion luominen
- Lean-Agile johtaminen

Opetuskieli: Englanti
Hinta: 1200€ (ALV 0%)
Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Teemu Torvelainen

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Englanti
1200.00€ (ALV 0%)
Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Englanti
1200.00€ (ALV 0%)

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

SAFe for Teams with SAFe Practitioner Certification

Kaksipäiväinen kurssi laajentaa Scrum-menetelmää sisältämään lean-ajattelun periaatteet, roolit, prosessit ja menetelmät, miten tuottaa laadukkaita ohjelmistoja usean ohjelmistokehitystiimin toimintaympäristössä.

SAFe Practitioner -sertifiointikurssi on tarkoitettu ohjelmistokehittäjille, testaajille, projektipäälliköille, tuotepäälliköille ja muille ohjelmisto- ja palvelukehitykseen osallistuville henkilöille. Kokemus Scrum-menetelmästä on vaatimus kurssille osallistumiselle. Sertifikaatin saaminen edellyttää kokeen läpäisemistä.

Kurssilla opit:

SAFe-toimintamallin ja Lean-Agile pääperiaatteet.

Scrum Master ja Product Owner roolit ja vastuut laajoissa organisaatioissa tehokkaasti toimivien ketterien tiimien mahdollistajana.

Tiimin backlogin muodostaminen, user storien tuottaminen, niiden arviointi ja priorisointi sekä  hyväksymiskriteerien määrittäminen.  SAFe-mallissa tiimin backlog on osa koko yrityksen backlogia ja portfoliota.

Sprint-käytännöt, suunnittelu, backlogin työstäminen, seuranta, katselmukset ja toiminnan jatkuva kehittäminen. SAFe-mallissa tuo mukanaan tiimien väliset ja yhteiset käytännöt.

Agile-menetelmien käytännöt (TDD, ATTD, testiautomaatio ja jatkuva integrointi) sekä miten välttää toiminnan taantuminen.

Opetuskieli: Englanti
Hinta: 800 € (ALV 0 %)
Maksutapa: Lasku
Kouluttajat: Yevgeniya Nättilä, Mikko Olin

Tarkkaa päivämäärää kurssille ei ole vielä asetettu, joten olethan meihin yhteydessä (academy@siili.com), mikäli haluat kuulla lisää.

 

Teknologia

Robot Framework Library

Seuraava kurssi 6.9.2017

Tämän kurssin tavoitteena on oppia luomaan testikirjastoja Robot Frameworkille käyttäen Python-ohjelmointikieltä.

KOHDEYLEISÖ

Tämän koulutuksen kohdeyleisönä ovat ohjelmoijat ja testaajat, jotka ovat kiinnostuneita luomaan testikirjastoja Robot Frameworkille. Osallistujien odotetaan tietävän perusteet sekä Robot Frameworkista että Pythonista.

Vaadittaviin Robot Framework -taitoihin kuuluu yleisarkkitehtuurin ymmärtäminen, testien ajaminen ja kirjaston tarjoamien avainsanojen käyttäminen testidatassa. Pärjäät hyvin, jos olet joskus käyttänyt Robot Frameworkia johonkin. Vaihtoehtoisesti voit harkita tarjoamaamme Robot Framework hands-on -koulutukseen osallistumista.

Tarvittavaan Python-osaamiseen kuuluu perusteet, kuten funktioiden, moduulien, luokkien ja poikkeusten luominen ja käyttäminen. Järjestämme erikseen Python-koulutusta henkilöille, joille Python on uusi tuttavuus. Koulutuksen ohjelmaa voidaan käyttää yksityiskohtaisempana listana vaadittavista taidoista.

Koulutuskielenä toimii tarvittaessa englanti.

VAATIMUKSET

Osallistujilla tulisi olla kannettava tietokone, johon on asennettu Python 2.6 tai 2.7. Käyttöjärjestelmällä ei ole väliä, mutta osallistujien pitäisi olla tottuneita käyttämään laitetta ja heillä tulisi olla siihen ylläpitäjän käyttöoikeudet.

Parityöskentely yhdellä kannettavalla tietokoneella on myös mahdollista. Kurssin järjestäjät voivat myös tarvittaessa tarjota varaläppärin ilman lisäkustannuksia.

OHJELMA

Yleiskatsaus koulutuksessa käsiteltäviin aiheisiin löytyy alta. Sitä voidaan muokata osallistujien tarpeiden ja kiinnostustenkohteiden mukaisesti.

- Testikirjastojen luominen

    Kirjaston nimi
    Argumentit kirjastoon
    Kirjaston löytäminen (PYTHONPATH)
    Kirjasto kuuntelijana

- Avainsanojen luominen

    Argumentit
    Status (hyväksytty/hylätty)
    Palautusarvot
    Kirjaaminen
    Fataalit ja jatkuvat viat

- Erilaiset kirjastotyypit ja APIt

    Kirjasto moduulina
    Kirjasto luokkana
    Dynaamiset kirjastot
    Hybridikirjastot
    Etäkirjastot

- Olemassa olevien kirjastojen laajentaminen

- Julkaiseminen

    Testaus
    Dokumentaatio
    Pakkaus
    Jakelu

- Mistä löytää lisätietoja

Maksutapa: Lasku​
Kouluttaja:
Ismo Aro, former Product Owner of Robot Framework

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
799.00€ (ALV 0%)

We have not planned any dates for this course yet, but contact us via academy@siili.com if you want to know more.

Robot Framework Hands-on

Seuraava kurssi 5.9.2017

Onko Robot Framework sinulle täysin uusi asia? Oletko käyttänyt Robot Frameworkia jo jonkin verran, mutta haluat tietää, miten sitä voi käyttää vielä tehokkaammin? Haluatko ymmärtää isot ideat sen takana?

Kurssillamme opit, miten luodaan testejä uusia aluespesifisiä korkeamman tason avainsanoja, kuinka testejä ajetaan ja niiden tuloksia analysoidaan sekä saat tietoa sovelluskehyksen kokonaisarkkitehtuurista ja siitä, mitä tarjottavaa laajemmalla Robot Framework -ekosysteemillä on.

KOHDEYLEISÖ

Testaajat, ohjelmoijat ja muut kehitystiimin jäsenet, mutta koulutus sopii kaikille Robot Frameworkistä kiinnostuneille. Aikaisempaa kokemusta testauksesta, ohjelmoinnista tai testiautomatisoinnista ei vaadita.

Koulutus on yleisluontoinen ja sopii kaikkien alojen ihmisille. Hands-on harjoituksissa testattava applikaatio on verkkopohjainen, jonka ansiosta osallistujat saavat bonuksena harjoitella myös verkkotestiautomaatiotaitojaan.

Koulutuskielenä toimii tarvittaessa englanti.

VAATIMUKSET

Osallistujilla tulisi olla kannettava tietokone, johon on asennettu Python 2.6 tai 2.7. Käyttöjärjestelmällä ei ole väliä, mutta osallistujien pitäisi olla tottuneita käyttämään laitetta ja heillä tulisi olla siihen ylläpitäjän käyttöoikeudet.

Parityöskentely yhdellä kannettavalla tietokoneella on myös mahdollista. Kurssin järjestäjät voivat myös tarvittaessa tarjota varaläppärin ilman lisäkustannuksia.

OHJELMA

Täydentäviä aiheita voidaan muokata osallistujien tarpeiden ja kiinnostustenkohteiden mukaan.

Aluksi:

    Tervetulotoivotus ja esittäytyminen
    Robot Frameworks -arkkitehtuuri ja -ekosysteemi
    Asennukset

Hands-on koulutus:

    Uusien testien luominen käyttämällä avainsanalähtöistä syntaksia
    Uusien aluespesifisten korkeamman tason avainsanojen luominen
    Testikirjastojen käyttäminen
    Muuttujien käyttäminen
    Resurssitiedostojen käyttäminen avainsanojen ja muuttujien jakamiseen
    Datavetoinen testaus
    Testien ajaminen ja tulosten analysointi

Täydentävät aiheet:

    Robot Framework ja ATDD/BDD
    Testitapausten merkitseminen
    Editorituki (RIDE, IDE-pluginit)
    CI-tuki
    Johdanto testikirjaston API:in
    Mistä löytää lisätietoa

 

Maksutapa: Lasku​
Kouluttaja: 
Ismo Aro, entinen Robot Frameworkin tuoteomistaja

Pitopaikka
Event Hotel Huone, Helsinki
Kieli
Suomi
799.00€ (ALV 0%)

We have not planned any dates for this course yet, but contact us via academy@siili.com if you want to know more.

Akatemian vetäjät

 • Antero Kivikoski

  Director, Service Innovation

  Antero on monialainen luovan suunnittelun, design-ajattelun ja strategiatyön ammattilainen yli 12 vuoden kokemuksella. Antero valmentaa yrityksiä - startupeista suuriin monikansallisiin toimijoihin - ymmärtämään digitaalisaation vaatimukset ja mahdollisuudet sekä löytämään jokaisessa yrityksessä piilevän luovan potentiaalin.

 • Antti Liukkonen

  Director, Lean Ownership

  Antilla on yli 18 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisen ja teknologian alueilta. Antti auttaa yrityksiä informaationhallinnan strategioiden ja business-arkkitehtuurin luomisessa sekä Lean-ajattelun omaksumisessa ja käyttöönotossa.

 • Ari Anturaniemi

  Senior Consultant, Architectures

  Ari on käytännönläheinen konsultti, jolla on yli 30 vuoden kokemus järjestelmä- ja yritysarkkitehtuurien suunnittelusta sekä liiketoiminnan operatiivisesta kehittämisestä. Ari keskittyy nykyisin jakamaan valtaisaa kokemustaan niin yrityksille kuin julkishallinnon organisaatioille valmennuksissa ja koulutuksissa.